Train(st)er turnselecties gezocht!

Train(st)er turnselecties gezocht!

Binnen onze bloeiende vereniging zoeken wij leiding voor een aantal turnselecties.
De niveaus van de verschillende groepen variëren van D1 t/m D4 en 4e t/m 7e divisie. 

Wat vragen wij:
– Passie voor de turnsport en de ambitie om de turnsters met plezier naar een hoger niveau te brengen
– KNGU licentie niveau 3 (of bezig zijn met/ bereid zijn om dit te halen)
– Positief coachen
– Bereidheid om wedstrijden te begeleiden en andere bijbehorende taken uit te voeren

Wat bieden wij:
– Een actieve vereniging met enthousiaste turnsters en trainers
– Een geheel ingerichte turnhal
– Eventuele ondersteuning van ervaren trainers
– Uurloon op basis van leeftijd en ervaring
– 2-20 uren per week

Heb je interesse of wil je meer weten?
Neem dan contact op met Mathilda Broekstra via algemenezakentgd@gmail.com
Kijk voor een impressie alvast op ons Instagram account: https://www.instagram.com/turnengymsportdokkum/

Open talentenlessen Turnen & Acro

Op zaterdag 13, 20 en 27 juni van 09:15 tot 10:30 uur is een open talentenles voor kinderen geboren in 2012, 2013 en 2014.

Turnervaring is niet nodig, tijdens de les worden er allemaal oefeningetjes gedaan waarbij gekeken wordt naar kracht, lenigheid, lef, coördinatie en doorzettingsvermogen.

Na de les krijgen alle deelnemers een groot applaus en een turndiploma! 
Ouders krijgen voor de zomervakantie bericht over in welke groep uw kind het beste past en hier mag dan na de zomervakantie gratis worden proefgedraaid. Wanneer uw kind talentvol lijkt, krijgt u een uitnodiging voor een proeftraining bij de selectie turnen en/of acro.

Aanmelden voor de talentenles kan door een mailtje te sturen met onderstaande gegevens naar: shirienelbakry@hotmail.com
– Naam talent
– Geboortedatum
– Telefoonnummer
– 13, 20 of 27 juni of geen voorkeur (Bij geen voorkeur delen wij uw kind in, zodat de aantallen goed verdeeld zijn. Hier krijgt u dan z.s.m. bericht over).

Adres turnhal: Holwerderweg 7A, 9101 VP Dokkum (met toestellen buiten)

Outfit:
–  Turnpakje of een kort broekje en shirtje
– Blote voeten (turnschoentjes mogen wel maar de voorkeur gaat uit naar blote voeten)
– Indien mogelijk de haren vast en sieraden af

Tot dan!

Buiten trainen met Turn- en Gymsport Dokkum

Buiten trainen met TGD!

Vanaf aanstaande woensdag 6 mei starten de lessen weer. Let op: Freerunning start op 20 mei. Voor de kleuters gaat juf Ingrid op maandag lessen verzorgen, dit is voor alle peuters en kleuters.  Vanwege de handhaving van alle maatregelen zullen we soms in kleinere groepen trainen dan normaal en soms wat korter om iedereen te laten trainen. Kijk goed in het rooster wanneer jouw groep traint.
 
 

 • Blijf thuis als je verkouden of grieperig bent!
 • Kom niet eerder dan 5 minuten voor de training.
 • Is de training afgelopen, ga je direct weg.
 • Kijk goed op de plattegrond hoe de routes lopen van de auto’s, fietsen. De ouder/verzorger die een turnster heen brengt, blijft in de auto zitten tijdens het brengen/ophalen.
 • Het buiten trainen gaat alleen lukken als het niet regent. Mocht het regenen, dan kan de training helaas niet doorgaan. De trainer zal dit dan laten weten.
 • De wc’s zijn alleen open voor nood. Ga thuis van tevoren naar de wc.
 • De kleedkamers zijn gesloten. Kom in sportkleding. Je mag geen tas meenemen, alleen een gevuld waterflesje.
 • Vriendjes en vriendinnetjes zijn welkom, vooraf aanmelden om te kijken of er nog ruimte is.
 • De overige locaties wachten op een GO van de gemeente. Deze locaties krijg je van je eigen trainster/juf te horen
 • Het plan is in overleg met trainers/bestuur en gemeente gemaakt. Er kunnen eventueel nog wijzigingen plaatsvinden wat misschien ervoor zorgt dat er minder/korter getraind kan worden.

Plattegrond Turnhal

 

Lesrooster

     

 

Richtlijnen sporters

 

Richtlijnen ouders

Update 2

Update 2

Sanne
Inmiddels zijn we alweer 2 weken verder waarin veel gebeurd is. 

Zo hebben we na een moeilijke periode, afscheid moeten nemen van onze Sanne Wolters, zij was een geliefde trainer en lid van onze vereniging. We zullen haar missen.

 

Corona en Turn- en Gymsport Dokkum

Verder hebben we al onze opties onderzocht wat betreft de door de overheid geboden maatregelen, en waar mogelijk actie ondernomen. Ook hebben we gesprekken met de leiding gevoerd over wat we u als lid van onze vereniging kunnen bieden in deze vreemde tijd.
Voor bijna al onze leden zijn er trainingsprogramma’s voor thuis en online met hun trainers. Enkele groepen hebben contact gehad met hun leiding.
Onder de update staat een oproep voor al onze recreatieleden om je aan te melden bij recreatietgd@gmail.com Je krijgt dan een melding als er een filmpje online komt en er wordt verteld wat je nodig hebt om mee te doen.
We hopen dat we u/jou een actief en creatief programma aanbieden want we hebben uw contributie nodig om na deze crisis weer fit, en financieel gezond van start te gaan.
We vragen u dan ook om uw contributie te blijven doorbetalen. Mocht dat een probleem worden dan kunt u contact opnemen met onze penningmeester via penningmeestertgd@gmail.com dan zoeken we samen naar een oplossing.

We hopen dat u zo weer voldoende op de hoogte bent. Als er iets veranderd aan deze situatie dan laten we u dat zo snel mogelijk weten. Heeft u verder nog vragen dan horen we dat graag. 

Update over de maatregelen met betrekking tot het Corona virus

Gisteravond 31 maart is tijdens de persconferentie duidelijk geworden, dat wij ook de komende 5 weken de trainingen nog niet kunnen hervatten.
Als bestuur zijn wij druk in beraad over de contributie. Nu er wekenlang geen les wordt gegeven, zullen wij als bestuur kijken naar een compensatie, maar omdat we de gevolgen nu nog niet goed kunnen overzien, kunnen wij hier helaas op dit moment nog geen uitspraken over doen.
 
Er zijn verschillende maatregelen genomen om de werkgelegenheid te behouden, helaas bevinden wij ons als vereniging nog in een grijs gebied.
Wij zijn een bloeiende vereniging met een enthousiast team, betrokken leden en een prachtige accommodatie. Het idee dat we dit allemaal in een paar maanden tijd zouden kunnen verliezen vinden we een vreselijke gedachte.
 
De minister riep gistermorgen mensen wiens loon nu overgenomen wordt op, zelf ook bijvoorbeeld ’de muziekschool, sportschool en schoonmaker’ te blijven betalen. 

Het zou ons helpen om ervoor te zorgen dat wij ook na deze crisis weer samen kunnen sporten.
Binnenkort hopen wij u op een passende manier te kunnen compenseren, voor nu rekenen we op een warme samenwerking met u als lid van onze vereniging.
We hopen u als bestuur voldoende te hebben geïnformeerd, als u vragen heeft laat het ons dan weten.
We houden u op de hoogte!

Ledenvergadering 2020

Uitnodiging

Aan de leden, ouders van jeugdleden en leiding.

Op 8 april 2020 om 20.00 staat de algemene ledenvergadering voor 2020 op het programma.
U bent van harte uitgenodigd om deze bij te wonen in turnhal “de Brege”.

Onderstaand de agenda voor deze vergadering.

Tot ziens!

 

Locatie :           Turnhal “De Brêge” aan de Holwerderweg 7a
Aanvang :        20.00 uur
 
Aan de leden, ouders van jeugdleden en leiding
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 8 april 2020

De agenda voor de vergadering is als volgt:

 

 1. Opening
 2. Notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering 20 maart 2019
 3. Jaarverslag secretaris
 4. Financieel jaarverslag
 5. Verslag van de kascommissie
 6. Benoeming leden van de kascommissie
 7. Begroting
 8. Vaststellen nieuwe contributie
 9. Verkiezing/benoeming bestuursleden:                    
  • Aftredend en niet herkiesbaar; Petra Wensink (wedstrijdzaken). Stopt met ingang van 1 juli 2020, deze functie wordt overgenomen door Mathilda Broekstra.
  • Algemene zaken: deze functie is nog vacant.
 10. Beleidsplan
 11. Rondvraag
 12. Afsluiting en planning volgende Jaarvergadering

Geen trainingen en lessen bij Turn-en Gymsport Dokkum

Beste leden en ouders en verzorgers,

Helaas komt het Corona virus erg dichtbij en hebben wij als bestuur besloten ALLE trainingen en lessen af te lassen tot in ieder geval 31 maart. Ook zullen de activiteiten van NLdoet op 13 & 14 maart niet doorgaan. Wij volgen hierbij het advies op van de KNGU.
Zie de site hieronder voor meer informatie van de KNGU.

https://dutchgymnastics.nl/nieuws/coronavirus

 

 

Podium voor Anne Sophie, Nienke, Chantal en Nynke

Zaterdag 7 maart was alweer de tweede plaatsingswedstrijd voor de Friese Kampioenschappen in Buitenpost.

In de eerste wedstrijdronde mochten de dames uit het niveau pupil 1 D3 in actie komen. In dit niveau komen maar liefst zeven turnsters uit voor Turn- en Gymsport Dokkum. De meiden lieten veel verbetering zien ten opzichte van de eerste plaatsingswedstrijd en dat werd gewaardeerd door de jury met hoge cijfers. Anne Sophie Kraamer mocht plaatsnemen op het erepodium en werd 3e. Ook Nienke Hiemstra wist een medaille binnen te slepen en werd 5e. Wederom werd haar oefening op brug beoordeeld met de hoogste score! Marinthe Mullender werd 8e, Eva Gardenier 10e (3e op sprong!) Vera Lapar 18e, Amber Renkema 19e en Lara Troosteinde 21e.

In de tweede wedstrijdronde was het de beurt aan de meiden in het niveau pupil 2 D3. Deze meiden turnden ondanks beide een val op balk een goede wedstrijd. In het grote deelnemersveld werd Miryanna Folkertsma 8e en Eline van der Wagen 15e. Een knappe prestatie! In deze wedstrijdronde mochten ook de meiden in het niveau jeugd 1 D3 laten zien wat ze de afgelopen tijd hebben geleerd. Ondanks een paar vallen hebben de turnsters de wedstrijd afgemaakt en dit resulteerde in mooie eindscores. Mirjam Slager werd 5e, Jennifer de Vries 7e en Aukje Feenstra 10e.

De wedstrijddag werd afgesloten door Chantal Sijtsma, pupil 2 D2 en Nynke Posthumus een Eva Kienstra pupil 1 D2. Alle drie turnsters hadden een mooie wedstrijd. Chantal turnde voor het eerst de radslag op balk en Eva liet een prachtige loopverslag op vloer zien. Helaas had Nynke een val bij brug maar dat maakte ze met haar balk en vloer weer helemaal goed.
Chantal werd 2de, Nynke 3de en Eva 5de. Prachtige resultaten voor alle meiden.

Al met al een zeer geslaagde wedstrijddag. Het is afwachten welke meiden doorstromen naar het FK.

2de plaatsingswedstrijd in Harkema

Op zaterdag 29 maart was de tweede plaatsingswedstrijd van de jongste turnsters van Turn- en Gymsport Dokkum in Harkema.

Trienke Hiemstra en Benthe Stortelers turnden in de categorie pré instap D5. Ze hebben laten zien dat ze sinds de eerste plaatsingwedstrijd weer veel geleerd hebben en dit resulteerde in nette oefeningen, vooral op de brug en balk.

Meike Tea Douma, Sylke Hamstra, Silke Wiersma en Annet Tilma turnden in de categorie pré instap 2 D4. Meike turnde goed, maar helaas ging de brug flink mis en eindigde ze deze keer op de 18e plek. Sylke turnde overal stabiel en eindigde als 9e. Silke werd eerste op de sprong en brug, Annet werd tweede op sprong en derde op balk. Bij de prijsuitreiking kreeg Annet het brons omgehangen en Silke de zilveren medaille.

Lieke van der Veen, Janna Bandstra en Ilse de Vries turnden in de categorie pré instap 2 D2. Lieke had een minder goede wedstrijd dan de vorige keer, maar blonk wel uit op de sprong uit, waar ze eerste werd. Lieke werd in het eindklassement vierde. Janna en Ilse turnden beide een stabiele wedstrijd, die werd beloond met wederom een zilveren medaille voor Ilse en de bronzen medaille voor Janna.

In de categorie pré instap 2 D1 turnden Elyze Wierda en Silke Vrieswijk. Zij turnden in het hoogst haalbare niveau voor deze leeftijd. Ze turnden een prima wedstrijd waarmee Elyze het goud won en Silke het zilver.

Fleur Mullender turnde in de categorie pré instap 1 D2, ook voor deze leeftijd het hoogst haalbare niveau. Ze werd op de sprong, brug en balk eerste en kreeg bij de prijsuitreiking de gouden medaille omgehangen.

Fleur Andringa, Lynn Bandstra, Neelke Lijzenga en Silde van de Polder turnden in de categorie pré instap 1 D4. Fleur werd eerste op de balk en eindigde door een fout op de brug deze keer als zesde. Silde heeft heel stabiel geturnd en eindigde vijfde. Neelke turnde op de brug vooral sterk en werd daar tweede en in totaal eindigde ze net naast het podium op de vierde plek. Lynn werd eerste op de vloer en kreeg bij de prijsuitreiking voor de meerkamp de bronzen medaille omgehangen.

In laatste wedstrijdronde was het de beurt aan Leanne van Dellen en Jildou van Hijum, die in de categorie instap D3 turnden. De zenuwen zorgden voor wat variatie in de oefenstof, maar ondanks dat hebben de meiden een goede wedstrijd geturnd. Jildou haar strakke brugoefening werd door de jury zelfs als 5e gewaardeerd. Al met al een goed leermoment voor volgend seizoen.

Het is nog afwachten op de doorstroming naar het Fries kampioenschap.

Friese Kampioenschap acro D/E-lijn in Dokkum

Aan Turn en Gymsport Dokkum was zaterdag 29 februari de eer om het Friese Kampioenschap van de D/E-lijn acro te mogen organiseren. ’s Ochtends vroeg om 6 uur waren de eerste vrijwilligers al aanwezig om deze dag mogelijk te maken voor de sporters. De vierkante vloer in elkaar zetten, de jurytafels en wedstrijdtafels klaarzetten, de kiss en cry hoek kreeg een plekje en de inturnhal werd klaar gemaakt. Alles stond klaar voor de sporters en de eerste oefening mocht starten. Ciska Snip en Charissa Terpstra mochten de dag aftrappen in de E senioren. Het andere senioren team doet mee aan de wedstrijden in een trio: Angela Zevenhuizen, Nienke Eelkema en Marinthe Mullender. In dezelfde lijn, maar een leeftijdscategorie lager in de duo’s kwamen Danielle Dijkstra en Yfke Wierda in actie, net als Caithlyn de Vries en Chantal Sijtsma. Jirte Ludema, Julia Ludema en Milena Eelkema waren aanwezig bij de trio’s in deze leeftijdscategorie, net als Yada Post, Manou Storm en Afina Hiemstra. In de jeugd E lieten Baukje Anna van der Meulen en Britt Metz hun oefening zien. De ochtendwedstrijd sloot af met de prijsuitreiking waar twee teams naar voren mochten komen voor een medaille. Baukje Anna en Britt kregen brons en Caithlyn en Chantal mochten zilver mee naar huis nemen.

In de middagwedstrijd was het de beurt aan onze D teams die zich geplaatst hebben voor deze wedstrijd. Vier teams kwamen in actie: in de jongste leeftijdscategorie, jeugd, lieten Flore Postma en Anne Sophie Kraamer hun oefening zien. Een leeftijdscategorie ouder deden Anouk Knoop, Ytsje de Roos en Jose Holtewes mee. In de categorie senior twee teams, een duo en een trio: Jannah van der Velde en Nikita van Kammen lieten hun oefening zien als duo. Sanne Stuivenvolt, Rianne Bakker en Linda van der Bijl kwamen in actie als trio. Bij de prijsuitreiking mochten weer twee teams naar voren komen op het podium. Flore en Anne Sophie werden beloond met een zilveren medaille voor hun oefening. Nikita en Jannah mochten ook naar voren komen, ze hebben de bronzen medaille gekregen.

Een wedstrijd met successen en hier en daar verbeterpunten voor mogelijk een volgende wedstrijd. De teams kunnen doorstromen naar de districtskampioenschappen die plaatsvinden op 28 maart. Deze doorstroming volgt deze week! Alle vrijwilligers die hebben mee geholpen deze dag waar te maken, nogmaals bedankt!