Gym voor jongens

Gezocht!!!

 

Stoere, sterke en fanatieke jongens die wel van een beetje uitdaging houden.

Ben jij nog te jong voor freerunnen maar vind je het wel leuk om te doen in combinatie met gymnastiek? 

Dan is dit iets voor jou!

Vanaf dinsdagmiddag 29 oktober van 17.30 tot 18.30 is er gym voor jongens in de turnhal.

Kom gezellig een keer langs.

Voor vragen: jessicapost39@hotmail.com

Turn- en Gymsport Dokkum

Holwerderweg 7a

9101 PA Dokkum

Open talentenlessen Turnen & Acro


Op zaterdag 5 oktober van 11:00 tot 13:00 uur is er in de turnhal een open talentenles voor kinderen geboren in 2012, 2013 en 2014.

Turnervaring is niet nodig, tijdens de les worden er allemaal oefeningetjes gedaan waarbij gekeken wordt naar kracht, lenigheid, snelheid, lef, coördinatie en doorzettingsvermogen.

Aan het einde van de les krijgen alle deelnemers een  groot applaus en een turndiploma! Na de talentenles turnt de A-selectie van T&GD en iedereen is welkom om te blijven kijken in de kantine.

Ouders krijgen binnen een week na de talentenles bericht over in welke groep hun kind het beste past en hier mag dan gratis worden proefgedraaid. Wanneer uw kind talentvol lijkt, krijgt u een uitnodiging voor een proeftraining bij de selectie turnen en/of acro.

Aanmelden voor de talentendag kan door een mailtje te sturen met onderstaande gegevens naar: shirienelbakry@hotmail.com
– Naam talent
– Geboortedatum
– Telefoonnummer

Adres turnhal: Holwerderweg 7A, 9101 VP Dokkum

Outfit:
–  Turnpakje of een kort broekje en shirtje
– Blote voeten (turnschoentjes mogen wel maar de voorkeur gaat uit naar blote voeten)
– Indien mogelijk de haren vast en sieraden af

Tot dan!

Trainster Turn- en Gymsport Dokkum genomineerd “Trainer/coach van het jaar”

Shirien Elbakry, één van onze enthousiaste trainers bij Turn- en Gymsport Dokkum, is samen met 9 anderen genomineerd voor de titel “trainer/coach van het jaar”. Wat zou het een eer voor de vereniging zijn dat één van onze trainers er met deze titel vandoor gaat! Daarom vragen we jullie om zoveel mogelijk te stemmen op SHIRIEN ELBAKRY

Je kunt tot 13 september stemmen via onderstaande link!!!

https://dutchgymnastics.nl/…/coachtrainer-van-het-j…/stemme

Belangrijke informatie voor GYMFUN!!!

Belangrijke informatie voor GYMFUN!!! (doorstomers juf Hinke)

Hallo iedereen, mijn naam is Jessica Post en komend seizoen ga ik jullie trainingen verzorgen. Een aantal van jullie zullen mij nog kennen van de recreatiegym of de C selectie. Dit seizoen werken we met twee gymfun groepen en één turnfun groep. Gymfun 1: 16.30 tot 17.30. Gymfun 2: 17.30 tot 18.30. 

Officieel beginnen in week 35 de trainingen weer maar, omdat ik er zelf nog niet ben mogen jullie nog 1 keer mee trainen met juf Hinke op maandag 26 aug. 18.00-18.45 Fugellân (zelfde tijden als voorheen). Lukt dit niet dan zie ik je graag op dinsdag 3 sept. 

Voor dinsdag 3 september traint de groep die doorstromen vanuit de recreatiegym bij juf Hinke van 16.30 tot 17.30 in de turnhal. 

De groep die al op gymfun zat bij juf Aukje trainen nu van 17.30 tot 18.30 in de turnhal.

 

Ik heb er in ieder geval al super veel zin in!!! Ik hoop jullie ook. Nog een fijne vakantie en tot 3 sept. 

Ps. Vragen zijn altijd welkom ☀🤸🏼

Twee spetterende shows opgevoerd in sporthal De Doelstien door Turn- en Gymsport Dokkum

DOKKUM – ‘In de tijd reizen, wat anders?’ Een prachtig thema voor twee flitsende en spetterende shows waarop ouders, familie en overige belangstellenden zijn getrakteerd in sporthal De Doelstien door de leden van Turn- en Gymsport Dokkum.

T&GD een groeiende vereniging op vele vlakken zowel in niveau als ook in het aantal groepen en leden. De leiding heeft bij elkaar gezeten en nagedacht hoe de vele mooie groepen goed tot hun recht te laten komen tijdens de uitvoering.

Er werden twee mooie shows uitgevoerd met in de middag de jongste leden aangevuld met de Nederlands kampioenen springen, acro en turnen. ‘s Avonds was het de beurt aan de oudere leden van de vereniging.

Het thema was: ‘Wat moet je met een tijdmachine?’ Aan alles was gedacht zo kwam je bij binnenkomst al in het laboratorium waar je welkom werd geheten door professoren en op de foto kon met Einstein. Tijdens de spetterende show kwamen steeds twee kinderen bij Einstein in zijn laboratorium om te vertellen waar ze naar toe wilden. Einstein ging kijken of dit mogelijk was en liet de kinderen met zijn tijdmachine vertrekken. Rook, flitsende lichten en het geluid van een vertrekkende raket bracht de kinderen bij Charlie Chaplin, in de Jungle, Egypte, in een weeshuis of bij de indianen.

Twee overweldigende shows waarin alle groepen vlot gepresenteerd werden en de presentator Einstein samen met bouwploeg in stijl zorgde voor een vlot verloop van de middag en avond.

Turnsters Turn- en Gymsport Dokkum winnen clinic

Op zondag 14 juli kregen turnsters van Turn- en Gymsport Dokkum een clinic van Sanne (olympisch kampioene) en Lieke Wevers in Heerenveen. Vorig seizoen hadden de turnsters deze clinic gewonnen met een actie van Janssen en Fritsen. De turnsters kregen ruim een uur training van deze topsporters en daarna was er tijd voor handtekeningen en foto’s. Het was een geweldige ervaring en een mooie afsluiting van het seizoen.

Turn- en Gymsport Dokkum deelt trainersdiploma’s uit

De eerste stap naar het volledig trainers diploma, zelf de weg uit stippelen om aan voldoende gekwalificeerde trainers te komen is één van de speerpunten van Turn- en Gymsport Dokkum. Negen jonge meiden die iedere week assisteren bij de recreatie, acro of pre selectie hebben de eerste stap genomen om wat zekerder voor de groep te staan en in opdracht van de trainer te helpen. Olv Wilma Schouwstra heeft deze groep in enkele maanden de basis theorie zich eigen gemaakt en diverse opdrachten uitgevoerd bij de stagegroepen zoals het geven van een warming up, een spel of assisteren bij het aanleren van een rol achterover.

Als afsluiting samen een feestje bouwen voor een recreatiegroep, deze meiden kunnen het! Het levert deze groep een prachtig diploma op: Flore Postma, Daniëlle Dijkstra, Welmoed van der Bij, Jenny Lynn Kootstra, Jildou Halma, Anna Wensink, Thirza Scherjon, Caithlyn de Vries en Delina van der Meulen, Gefeliciteerd 👍

Verslag Algemene Ledenvergadering 20-03-2019

Verslag Algemene Ledenvergadering 20-03-2019

Locatie:Turnhal “De Brêge” aan de Holwerderweg 7a

Aanwezig bestuur: Dennis Melling (voorzitter), Miranda Zeinstra (Penningmeester), Jelle Arjaans (algemene zaken), Petra Wensink (wedstrijdzaken).

Afwezig bestuur: secretariaat

Aanwezig leden: H. Knoop-Top, Aukje de Beer, Aukje Dijkstra, P. de Haan-Hofstra, A. Wiersma-vd Veen, H. Arjaans-Brouwer, Joke Bakker, Theo Elzinga, Marjanna Scherjon, Sjoukje vd Bij, Anneke Dijkstra, Martine vd Meer, Elly Postma, Fardauw Talsma, Shirien Elbakry, Hannie Korenblik, Hinke vd Zwaag, Anke Kootstra, Suzanne de Beer, Wilma Schouwstra, Arwen Bo de Jager.

Afgemeld: Ingrid Talsma, Ytje Marije

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.

2. Notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering 14 maart 2018

Zijn vorig jaar verspreid via nieuwsbrief TGD

3. Jaarverslag secretaris

Wordt voorgelezen

4. Financieel jaarverslag

Wordt voorgelezen

5. Verslag van de kascommissie

De kascommissie heeft de stukken gecontroleerd en goed bevonden.

6. Benoeming leden van de kascommissie

Kascommissie leden 2020: Joke Bakker en Elly Postma.

7. Begroting

De penningmeester licht de begroting toe. De financiële situatie van de vereniging laat zien dat pas op de plaats geboden is. De begroting laat een voorzichtige winst zien.

Vragen leden:
Wedstrijdkosten: Waar is dat voor?                                                                                                                                                                        Afgelopen seizoen zijn er meer kosten gemaakt voor het organiseren van wedstrijden dan begroot, bv de onderlinge wedstrijden.

Kan Freerunnen in hal Optisport uit gezien het aantal leden? Dit zal worden bekijken met het nieuwe lesrooster.

Wedstrijd is geweest, wedstrijdgeld is nog niet betaald. Hoe zit dat? Pas als de facturen van de KNGU binnen zijn, wordt het geïnd. Eerder kunnen wij de rekening niet opsturen. Hoogte van het wedstrijdgeld verschilt per wedstrijd. Dit moet goed gecommuniceerd worden. Op tijd aankondigen dat er kosten worden afgeschreven en waarvoor.

8. Vaststellen nieuwe contributie

Contributie blijft zoals het is.

9. Verkiezing/benoeming bestuursleden:

Aftredend en niet herkiesbaar: Voorzitter: Dennis Mellink stopt met ingang van 1 juli 2019. Tijdens de ledenvergadering wordt stil gestaan bij het bestuurs- en voorzitterschap van de afgelopen 10 jaar. Als dank voor zijn inzet krijgt Dennis een mooi beeldje, een dinerbon en een bos bloemen voor zijn vrouw.  Per 1 juli 2019 is Jelle Arjaans benoemd tot voorzitter.

secretariaat: Anneke Stuivenvolt stopt met ingang van 1 maart 2019, de functie is vacant. Dennis is bij haar thuis langs geweest met een bos bloemen en een presentje om haar te bedanken voor haar inzet.

Er wordt een oproep gedaan voor vervanging van het secretariaat.

10. Beleidsplan

Dennis licht het nieuwe beleidsplan in hoofdlijnen toe. Het is aan het nieuwe bestuur dit nieuwe beleidsplan verder in te vullen. De leden gaan akkoord met de voorgestelde speerpunten die genoemd zijn in het beleidsplan. Naast het uitwerken van deze speerpunten zullen commissies opgetuigd worden ter ondersteuning van het bestuur en zal het technisch beleidsplan uitgewerkt worden. Zodra alle plannen klaar zijn, worden deze gepubliceerd op de website.

11. Rondvraag

Indeling van de groepen volgend seizoen: is ook over gemaild, geen antwoord op gekregen. Indeling is aandachtpunt voor komende maanden als het lesrooster gemaakt wordt.

11. Afsluiting en planning volgende Jaarvergadering
De volgende ledenvergadering is op 18 maart 2020. De voorzitter sluit de vergadering.

De jongste leden van Turn- en Gymsport Dokkum hebben het Nijntje Beweegdiploma gehaald. Elke stap telt!

De jongste leden van Turn En Gymsport Dokkum hebben het Nijntje Beweegdiploma gehaald.

Elke stap telt!

Je kind beweegt iedere dag. Van de eerste kleine stapjes tot mijlpalen als het behalen van het zwemdiploma, kunnen fietsen en je eigen naam schrijven. Hoe klein of groot de stap ook is, aan de basis hiervan ligt: bewegen. Zonder beweging worden al die dingen heel lastig. Zou het dan niet logisch zijn om die basis goed aan te leren?

Met het nijntje Beweegdiploma leren peuters en kleuters op een leuke manier de basis van bewegen. Dat betekent: veel bewegen op verschillende manieren waarbij plezier centraal staat! Op zo’n manier dat jouw kind belangrijke spieren ontwikkelt die hij later nodig heeft, om bijvoorbeeld een sport te leren of zich te concentreren op school.

De vaardigheden die kinderen op jonge leeftijd meekrijgen via de nijntje beweeglessen nemen ze overal mee naar toe. Of ze nou gaan hockeyen, zwemmen, turnen, voetballen of spelen in de speeltuin. Een vroege kennismaking met bewegen in combinatie met plezier vergroot de kans dat kinderen lekker in hun vel zitten, meer zelfvertrouwen hebben en een sportieve levensstijl aannemen. Kinderen die aan de lessen deelnemen boeken vooruitgang op motorisch, fysiek, mentaal en cognitief terrein.

Alle kinderen kregen een dikke duim medaille. Zo ook Robin, Senna, Nina en Hannah die al heel wat bewegingen beheersen van diploma 1

Beweegdiploma 1 was er voor

Lieke, Lotte, Sophie, Jesse, Marin en Feline

Beweegdiploma 2 was er voor

Renske en Imme

Tot slot waren er zelfs twee toppers die in een keer 1 en 2 hebben gehaald. Brend en Myrthe

Gefeliciteerd kanjers

Wil je ook lekker bewegen en je eerste beweegdiploma halen: na de zomervakantie zijn nieuwe leden welkom op woensdag.

13.15-14.00 kleuters groep 2

14.00-14.45 peuters 3 jaar en kleuters groep 1

AHOY Rotterdam ´The Dutch Finals` Microteam springen Maar liefst 2 gouden, een zilveren en twee bronzen standaards gingen mee terug naar Dokkum. Een prachtige ervaring en groot feest voor de equipe uit Dokkum.

AHOY Rotterdam ´The Dutch Finals` Microteam springen
Maar liefst 2 gouden, een zilveren en twee bronzen standaards gingen mee terug naar Dokkum. Een prachtige ervaring en groot feest voor de equipe uit Dokkum.
 
C jeugd
4de Milena, Melissa, Nikita, Dorinda en Jasmijn
2de Nessa, Baukje Anna, Nynke en Hiske
 
B jeugd
4de Chayenne, Nine, Sopie, Lieke en Mare
9de Anke Emma, Lieke, Janne, Thealda
 
A jeugd
1ste Dané, Fenna, Mila
 
C junioren
7de Anke, Anne Magryth, Demi, Flore en Jenny Lynn
9de Beau, Jirte, Julia, Anna en Caithlyn
 
B junioren
9de Ytsje, Arwen, Janine, Mellanie en Lieke
 
A junioren
3de Swany, Loren en Inez
 
C senioren
3de team 1 Jeltje, Trude, Alice, Jacqueline en Jessica
1ste team 2 Sanne, Marieke, Aukelies en Lianne
 
B senioren
7de Margriet, Suzanne, Rosanna en Froukje