Belangrijke mededeling freerunning lessen!

Belangrijke mededeling:

De freerunning lessen starten komende woensdag in gymzaal Kapellaan.

Locatie: Gymzaal Kapellaan, adres Kapellaan 1 in Dokkum.

Tijden: 
Groep 6 tot 11 jaar van 16.00 – 17.00 uur.
Groep 11 tot 16 jaar van 17.00 – 18.00 uur.
Groep 16+ van 18.00 – 19.00 uur.

Wauw we zijn gestegen naar plek 3! Goed gedaan allemaal! 👍

Wauw we zijn gestegen naar plek 3! Goed gedaan allemaal! 👍 Nog 4 dagen te gaan.. Volop stemmen blijven verzamelen; vraag familie/vrienden/buren, dan komen we er wel 💪 vergeet niet je stem te bevestigen via de mail die verstuurd wordt om de stem geldig te maken! (kan met 5 e-mailadressen per huisadres)
HTTPS://www.sponsoractievankabelnoord.nl/projecten/olympische-rekstok

Open talentenles 30 september

Open talentenles 30 september

Op zaterdag 30 september is er in de turnhal van 10:30 – 12:30 een open talentenles voor kinderen geboren in 2010, 2011 en 2012.

Turnervaring is niet nodig, tijdens de les worden er allemaal oefeningetjes gedaan waarbij gekeken wordt naar kracht, lenigheid, snelheid, lef, coördinatie en doorzettingsvermogen.

Na de les krijgen alle deelnemers een  groot applaus en een turndiploma! Na de talentenles turnt de A-selectie midden van T&GD en iedereen is welkom om te blijven kijken in de kantine.

Ouders krijgen binnen een week na de talentenles bericht in welke selectie- en/of recreatiegroep uw kind het beste past.

De talentenles wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank.

Aanmelden voor de talentendag kan door een mailtje te sturen met onderstaande gegevens naar: shirienelbakry@hotmail.com

– Naam talent

– Geboortedatum

– Telefoonnummer

Adres turnhal

Holwerderweg 7A

9101 VP Dokkum

Outfit:

–  Gympakje of een kort broekje en t-shirtje

– Blote voeten (turnschoentjes mogen wel maar de voorkeur gaat uit naar blote voeten)

– Indien mogelijk de haren vast en sieraden af

 

Tot 30 september!

Eerste tussenstand sponsoractie Kabelnoord

foto van Turn- en Gymsport Dokkum.

De eerste tussenstand is bekend. We staan nu op plaatst 23. Graag zoveel mogelijk stemmen op ons project! https://www.sponsoractievankabelnoord.nl/…/olympische-rekst…

TGD nieuws september 2017!

We mogen weer!

Nu de zomervakantie voorbij is beginnen de lessen komende maandag weer. Wat dit seizoen ons gaat brengen weten we nog niet, maar hopelijk vooral veel sportplezier.

Sponsoractie Kabelnoord

Olympische rekstok? Vanaf het begin van 2016 heeft Turn- en Gymsport Dokkum een eigen turnhal kunnen realiseren. Het afgelopen seizoen hebben wij meerdere Nederlandse titels behaald en zien wij ook in het aantal leden groeien. De turnhal is prachtig en wordt nog steeds verbeterd om optimaal te kunnen blijven trainen. Onze wens is een nieuwe rekstok, het toestel waarop Epke Zonderland Olympisch kampioen is geworden. Helpt u ons door op ons te stemmen, zodat de tweede toekomstige Olympisch kampioen misschien wel aan onze nieuwe rekstok kan beginnen?! Ga naar https://www.sponsoractievankabelnoord.nl/projecten/olympische-rekstok en stem op ons project.

Nieuwe leiding

Het is ons gelukt om een vervanger voor Koen Klement te vinden. Zijn naam is Mahdi en hij woont in Leeuwarden. Mahdi geeft ook les bij een vereniging in Leeuwarden. Wij zijn ontzettend blij dat hij bij onze vereniging les wil geven.

De training begint woensdag 6 september in de Trimmer:

Groep 6 tot 11 jaar van 14.00 – 15.00 uur.

Groep 11 tot 16 jaar van 15.00 – 16.00 uur.

Groep 16+ van 16.00 – 17.00 uur.

De tijden plus locatie kunnen nog veranderen. Volgende week wanneer de gemeente weer beschikbaar is gaan we kijken of we later kunnen starten i.v.m. het continurooster van de basisscholen.

Verslag Algemene Ledenvergadering 2017

Locatie:                                Turnhal “de Brêge”, Holwerderweg 7a

Aanwezig bestuur:            Dennis Mellink (voorzitter), Richard Knoop (penningmeester), Afie Schilstra (algemene zaken), Petra Wensink (wedstrijdzaken), Annemarie de Jong (secretariaat).

Aanwezige leiding/leden:         Mara Beckers, Arjen Beckers, Anneke Stuivenvolt, Annet Hansma, Rianne Bakker, Hielkje Knoop, Joke Bakker, Renny de Boer, A. Wiersma v/d Veen, G de Haan Hofstra, Anke Kootstra, Jetty Holwerda, G. Havinga, M. Scherjon, B. De Graaf, Shirien Elbakry, Petra Kloosterman.

Opening

De voorzitter opent de vergadering om 20.01 uur.

Notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering 16 maart 2016

Er zijn geen opmerkingen.

Jaarverslag secretaris

Het jaarverslag wordt voorgelezen door de secretaris.

Financieel jaarverslag

Het financieel jaarverslag wordt voorgelezen door de penningmeester.

Verslag van de kascommissie

De kascommissie heeft de stukken gecontroleerd en akkoord bevonden.

Benoeming leden van de kascommissie

Rianne Bakker en Marjanna Scherjon volgen mevrouw Bakker en mevrouw Brijker op.

Begroting

De penningmeester licht de begroting toe. De grootste kostenpost blijft de salariskosten, maar de kosten zijn minder hoog dan een aantal jaar geleden. De diverse acties en de sponsorborden in de turnhal leveren wel aardig wat op. De verwachting is dat we volgend jaar ruim in de positieve cijfers zullen eindigen.

Vaststellen nieuwe contributie

De contributie wordt gehandhaafd zoals die nu is.

Verkiezing/benoeming bestuursleden:

Secretariaat: Annemarie de Jong stopt met ingang van 15 maart 2017, de functie is vacant. Annemarie werd bedankt voor de bewezen diensten en kreeg een mooi aandenken en een waardebon van de Waegh.

Er is een vervangster in beeld, zij gaat de volgende bestuursvergadering bijwonen.

De voorzitter en penningmeester houden volgend jaar op, het zou mooi zijn als er al van tevoren geschikte kandidaten zijn die ingewerkt kunnen worden. Eventuele kandidaten kunnen contact opnemen met het bestuur.

Rondvraag

Arjen Beckers: Kan er een buitenlicht bij de fietsen komen? Dit wordt geregeld.

Martine v/d Meer: Hoe komt het met het trainen in de vakantie? De uren die ervoor staan kunnen in de vakantie getraind worden en hoeven dan niet meer extra betaald te worden. Er moet dan niet meer getraind worden dan normaal.

Er wordt gevraagd hoe het zit met de eventuele douches, helaas is dit momenteel geen haalbare zaak.

Afsluiting en planning volgende Jaarvergadering

De volgende ledenvergadering is op 14 maart 2018, de voorzitter hoopt dat er wat meer vrijwilligers zullen komen om de boel draaiende te houden. De schoonmaak in de turnhal wordt nu door een select gezelschap gedaan. Een eventuele oplossing hiervoor is om een schoonmaakrooster te maken waarbij een ieder verplicht wordt.

De voorzitter sluit de vergadering om 20.56 uur.