Update 2

Update 2

Sanne
Inmiddels zijn we alweer 2 weken verder waarin veel gebeurd is. 

Zo hebben we na een moeilijke periode, afscheid moeten nemen van onze Sanne Wolters, zij was een geliefde trainer en lid van onze vereniging. We zullen haar missen.

 

Corona en Turn- en Gymsport Dokkum

Verder hebben we al onze opties onderzocht wat betreft de door de overheid geboden maatregelen, en waar mogelijk actie ondernomen. Ook hebben we gesprekken met de leiding gevoerd over wat we u als lid van onze vereniging kunnen bieden in deze vreemde tijd.
Voor bijna al onze leden zijn er trainingsprogramma’s voor thuis en online met hun trainers. Enkele groepen hebben contact gehad met hun leiding.
Onder de update staat een oproep voor al onze recreatieleden om je aan te melden bij recreatietgd@gmail.com Je krijgt dan een melding als er een filmpje online komt en er wordt verteld wat je nodig hebt om mee te doen.
We hopen dat we u/jou een actief en creatief programma aanbieden want we hebben uw contributie nodig om na deze crisis weer fit, en financieel gezond van start te gaan.
We vragen u dan ook om uw contributie te blijven doorbetalen. Mocht dat een probleem worden dan kunt u contact opnemen met onze penningmeester via penningmeestertgd@gmail.com dan zoeken we samen naar een oplossing.

We hopen dat u zo weer voldoende op de hoogte bent. Als er iets veranderd aan deze situatie dan laten we u dat zo snel mogelijk weten. Heeft u verder nog vragen dan horen we dat graag. 

Update over de maatregelen met betrekking tot het Corona virus

Gisteravond 31 maart is tijdens de persconferentie duidelijk geworden, dat wij ook de komende 5 weken de trainingen nog niet kunnen hervatten.
Als bestuur zijn wij druk in beraad over de contributie. Nu er wekenlang geen les wordt gegeven, zullen wij als bestuur kijken naar een compensatie, maar omdat we de gevolgen nu nog niet goed kunnen overzien, kunnen wij hier helaas op dit moment nog geen uitspraken over doen.
 
Er zijn verschillende maatregelen genomen om de werkgelegenheid te behouden, helaas bevinden wij ons als vereniging nog in een grijs gebied.
Wij zijn een bloeiende vereniging met een enthousiast team, betrokken leden en een prachtige accommodatie. Het idee dat we dit allemaal in een paar maanden tijd zouden kunnen verliezen vinden we een vreselijke gedachte.
 
De minister riep gistermorgen mensen wiens loon nu overgenomen wordt op, zelf ook bijvoorbeeld ’de muziekschool, sportschool en schoonmaker’ te blijven betalen. 

Het zou ons helpen om ervoor te zorgen dat wij ook na deze crisis weer samen kunnen sporten.
Binnenkort hopen wij u op een passende manier te kunnen compenseren, voor nu rekenen we op een warme samenwerking met u als lid van onze vereniging.
We hopen u als bestuur voldoende te hebben geïnformeerd, als u vragen heeft laat het ons dan weten.
We houden u op de hoogte!