Het bestuur van Turn- en Gymsport Dokkum wenst iedereen prettige feestdagen en een sportief 2017!

Anke Hellinga en Eelkje Blom zijn geslaagd voor het jurybrevet TD1

Anke Hellinga en Eelkje Blom zijn geslaagd voor het jurybrevet TD1 met een topscore van respectievelijk 95% en 100% !

Van harte gefeliciteerd dames met dit prachtige resultaat!

Opening turnhal Turn- & Gymsport Dokkum

Opening turnhal Turn- & Gymsport Dokkum

Op 16 december was het dan eindelijk zover, de turnhal van TGD kon officieel geopend worden. Ondanks dat er ook een kerstfair was in Dokkum was er sprake van een flinke opkomst, heel wat leden en hun ouders hadden de moeite genomen om naar de hal te komen. Voorzitter Dennis Mellink heette samen met turnster Céline van Gerner iedereen van harte welkom en vertelde één en ander over de realisatie van deze prachtige turnhal die niet geheel zonder slag of stoot gegaan is. Er werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal mensen, die erg veel werk verzet hebben in de hal, in het zonnetje te zetten. Dennis werd zelf ook nog bedankt met een doos merci en een mooie bos bloemen voor al het werk en de tijd die hij geïnvesteerd heeft in dit project. Daarna was de eer aan Céline van Gerner om de hal officieel te openen door de naam te onthullen, de turnhal zal voortaan door het leven gaan als ‘De Brêge’.

Vervolgens was het moment daar om te laten zien wat Turn- & Gymsport Dokkum zoal in huis heeft. Een aantal teams van de Acrogym, het groepsspringen en ModèstoDûns vertoonden hun kunsten en lieten zien dat TGD heel wat te bieden heeft.

De voorzitter nam weer het woord om nog één persoon in het bijzonder te bedanken. Sikke de Jong heeft ontzettend veel werk in de turnhal verricht en daarom word de bestuurskamer officieel naar hem vernoemd.  

Inmiddels was het tijd geworden voor Céline van Gerner om een prachtige balkoefening te laten zien waar de aanwezige leden van TGD zeer van onder de indruk waren. Na haar balkoefening beantwoordde Céline nog tal van vragen en mochten de leden nog om haar handtekening vragen of met haar op de foto. Alle aanwezige jeugdleden gingen nog gezamenlijk met Céline op de foto en ook het bestuur liet deze kans niet aan zich voorbij gaan.

Alle aanwezigen konden onder het genot van een hapje en een drankje de zaal nog even verkennen en de zeer geslaagde avond werd door het bestuur en een aantal genodigden afgesloten met een overheerlijk stamppotbuffet.

Foto’s: Edwin Reitsma

Laatste informatie officiële opening turnhal!

fiets

In verband met de verwachte drukte verzoeken wij iedereen om zoveel mogelijk met de fiets of te voet naar de turnhal te komen.

celine-balk-1

Céline van Gerner gaat een demonstratie op de balk uitvoeren.

poster_opening-page0

Tot vrijdag!

Jumbo sparen voor je sportvereniging.

Je kan je sport punten nog inwisselen tot 20 december a.s. Dus heb je thuis nog sport punten liggen. Vul de unieke code in op https://www.jumbosparenvoorjesportvereniging.nl/turn-en-gy…/ of doe ze in de bak bij de Jumbo (Hantumerweg) of bij de turnhal.

2e turncompetitie van de 1e en 2e divisie van district Noord

Op zaterdag 10 december was de 2e turncompetitie van de 1e en 2e divisie van district Noord (Friesland, Groningen en Drenthe) in Harlingen. Dit was tevens de eerste plaatsingswedstrijd voor de landelijke wedstrijden. Van Turn- en Gymsport Dokkum deden hier acht turnsters aan mee.

In de eerste wedstrijdronde turnden Chayenne Bosch, Anne Bouma en Hiske de Roos in de categorie instap N2. Ze begonnen de wedstrijd alle drie sterk op sprong. Daarna gingen ze naar de rekstok, waaraan hoog werd gezwaaid. Op de balk begonnen Anne en Chayenne sterk, maar ze vielen later in de oefening helaas van de balk met de radslag. Hiske behaalde het doel om met de radslag op de balk te blijven staan en bleef ook de rest van de oefening keurig staan. De wedstrijd werd goed afgesloten op de vloer door de instappers. Hiske turnde hier vandaag een nette oefening, Anne deed voor het eerst twee flikflakken en Chayenne kreeg met haar vloeroefening het 2e cijfer van hun categorie. Bij de prijsuitreiking kreeg Chayenne de bronzen medaille om en daarnaast nog een beker voor de 3e prijs op de 1e en 2e turncompetie samen. Daarnaast heeft ze naast de eerder behaalde toestelfinales op brug, balk en vloer vandaag ook een toestelfinale op sprong behaald. Anne eindigde op een 11e plaats en Hiske op een 12e plaats in een deelnemersveld van 43 turnsters!

De tweede wedstrijdronde was het de beurt aan Swany de Haan en Evelyn Bakker in de categorie Junior C, 2e divisie. Swany begon haar vloeroefening erg sterk, maar de laatste serie ging helaas mis. Evelyn turnde een nette oefening op vloer en op sprong deed Evelyn twee keer een tsukahara tot stand. Ook Swany heeft met inturnen de tsukahara gesprongen, wat betekent dat deze al bijna wedstrijdklaar is! Evelyn turnde een erg stabiele balkoefening met voor het eerste de salto achterover. Ze stond daarmee als een huis en haar oefening werd beloond met het 3e cijfer. Het lukte Swany niet om op de balk te blijven staan, maar ze bleef bij de flikflak wel staan en daarnaast had ze de hoogste moeilijkheidsscore op de balk met 4,2 punten. Op de brug ging de losom van Swany niet helemaal zoals gepland, waardoor ze de halve draai kip die daarop volgde niet goed kon uitvoeren. Het element werd afgekeurd en daardoor had Swany te weinig elementen, wat erg veel punten heeft gekost. Ze eindigde op een 22e plaats met veel ruimte voor verbetering op de volgende wedstrijd. Evelyn eindigde vlakbij het podium op een 5e plaats.

In de laatste wedstrijdronde was het de beurt aan Jenny-Lynn Kootstra en Jildou Halma in de categorie Jeugd 1 N3. Ze startten de wedstrijd met het onderdeel balk, waarop Jildou de balk pas verliet met haar nieuwe afsprong: de twistsalto. Jenny-Lynn viel helaas met het boogje van de balk, maar bleef met de arabier staan. De vloeroefening ging bij beide netjes, maar voor de volgende wedstrijd zullen we hier de moeilijkheid moeten opschroeven om een hogere score te kunnen halen. Door Jildou en Jenny-Lynn werd goed over de pegasus gesprongen en dit leverde ze het 4e en 5e cijfer op. Ze sloten de wedstrijd af erg sterk af met hoge cijfers op het onderdeel brug. Jildou heeft haar doel behaald door vandaag de salto als afsprong zelfstandig te turnen en stond hiermee keurig op haar voeten. Jenny-Lynn liet opnieuw zien dat ze goed aan de brug kan turnen en behaalde hier het hoogste cijfer van hun categorie! Jenny-Lynn eindigde op de 7e plaats en Jildou op  de 9e plaats.

In dezelfde wedstrijdronde kwam Margriet van der Meulen bij de senioren A, 1e divisie in actie. Ze begon op het onderdeel vloer, waarop ze een stabiele oefening draaide met mooie choreografie. Op het onderdeel sprong ging het bij het inturnen mis. We besloten daarom om half in-half uit te springen in plaats van de tsukahara gehoekt die Margriet gewoonlijk springt en dit ging netjes. Aan de brug had Margriet een val met de reus. Ze deed het met opgeheven hoofd nogmaals en liet zien dat ze dit zeker kan. Dit leverde haar het hoogste cijfer in haar categorie op, net als haar score op de balk, waarop ze tijdens de gehele oefening is blijven staan. Bij de prijsuitreiking mocht Margriet de gouden medaille in ontvangst nemen en daarnaast de gouden beker voor de 1e en 2e turncompetitie samen!

We oefenen hard door voor het tweede en laatste plaatsingsmoment die op 14 januari plaats zal vinden in Heerenveen.

anne-bouma-chayenne-bosch-3e-hiske-de-roosevelyn-bakker-en-swany-de-haan jildou-halma-margriet-van-der-meulen-1e-en-jenny-lynn-kootstra

Bedankt Sikke de Jong voor de prachtige trap!

TRAINER FREERUNNING GEZOCHT!

TRAINER FREERUNNING GEZOCHT!

Turn- en Gymsport Dokkum is naarstig op zoek naar een freeruntrainer.
Per direct zoeken wij iemand die op de maandagavond van 20.00-21.00 uur een groep kan trainen. Eventueel is uitbreiding van uren mogelijk.

Bij voorkeur iemand met lesbevoegdheid en gymnastiek of Freerun III van de KNGU, maar als je alleen lesbevoegdheid hebt gaan we het gesprek ook graag aan.

De freeruntraining wordt gegeven in onze eigen turnhal, voorzien alle benodigde materialen waaronder 2 valkuilen, grote vierkante mat, grote en kleine trampolines, dikke matten, dunne matjes, kasten, muziekinstallatie.

Ben jij of ken jij deze persoon mail dan naar Petra Wensink, e-mail wedstr.zakentgd@gmail.com voor zaterdag 17 december a.s.