Vragen over lessen, inhoud van de lessen, wedstrijden e.d. kunnen tijdens de lessen aan de leiding gesteld worden. Het liefst aan het begin of einde van de les. De vraag kan ook per email gesteld worden: secretariaattgd@gmail.com

Vragen aan het bestuur kunnen gesteld worden aan voorzitter Jelle Arjaans via de mail: voorzittertgd@gmail.com

 

Secretariaat

Het secretariaat wordt verzorgd door Rennie Venema.

Mailadres: secretariaattgd@gmail.com

 

Het postadres is:

Turn- en Gymsport Dokkum

Holwerderweg 7a

9101 PA Dokkum

Het verenigingsnummer van de KNGU is: 1017146

Kvk nummer: 53759656

 

Ledenadministratie en financiële administratie

De ledenadministratie, incasso contributie en wedstrijdgelden worden verzorgd door: Elly Postma en Karin Mullender-Mollema. Vragen over contributie e/o wedstrijdgeld, doorgeven van wijzigingen, zoals adresgegevens, bankrekeningnummer en overige, kunnen doorgegeven worden via de mail: ledenadm.tgd@gmail.com

Graag het bondsnummer bij correspondentie vermelden. Deze is te vinden als kenmerk bij de bankafschrijving van de contributie. Het rekeningnummer van de vereniging is: NL19RABO0300480687 t.a.v. Turn- en Gymsport Dokkum.

Nieuwe leden kunnen het aanmeldingsformulier printen en inleveren bij de leiding tijdens een les.

 

De overige financiële administratie wordt verzorgd door Karin Mullender-Mollema.

Mail: penningmeestertgd@gmail.com

Turn- en Gymsport Dokkum

Holwerderweg 7a

9101 PA Dokkum