Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom bij Turn- en Gymsport Dokkum!

Hieronder vind je een schema met de contributiekosten. De inschrijfkosten voor een nieuw lid bedraagt
€5,- . De contributie wordt per maand in rekening gebracht. Wanneer je deelneemt aan een wedstrijd, wordt er wedstrijdgeld in rekening gebracht. 

Contributie per maand:

Categorie Basistarief 1e les 45 minuten
Basistarief 1e les 60 minuten Tarief elk volgend uur
3 t/m 12 jaar € 12,50 per maand € 15,00 per maand € 11,00 per maand
13 jaar en ouder € 13,50 per maand € 16,00 per maand € 11,00 per maand
Freerunning   € 20,00 per maand € 11,00 per maand
Verenigingstarief geblesseerden € 2,70 per maand    
Familiekorting (vanaf 3 gezinsleden) 10% korting    

Wil je lid worden van onze vereniging? Stuur een mail naar ledenadm.tgd@gmail.com en je ontvangt een inschrijfformulier!

CONTRIBUTIEREGLEMENT

 1. De contributie wordt maandelijks vooraf geïncasseerd via automatische incasso. Bij inschrijving is het ondertekenen van een machtiging verplicht.
 2. De inning van de eerste contributie bevat tevens het verschuldigde bedrag aan inschrijfgeld.
 3. Als incasso’s gestorneerd worden of als de contributie of wedstrijdgeld niet geïnd kan worden, krijgt het desbetreffende lid een verzoek om het verschuldigde binnen 1 maand te voldoen.
 4. Als na de in het vorige lid bedoelde maand het verschuldigde nog niet is betaald, volgt een schriftelijke betalingsherinnering met het verzoek het verschuldigde binnen twee weken te voldoen. Het verschuldigde zal dan met € 2 administratiekosten worden verhoogd.
 5. Als na de in het vorige lid bedoelde twee weken het verschuldigde nog niet is betaald, volgt een schriftelijke aanmaning om het verschuldigde binnen twee weken te voldoen. Het verschuldigde zal dan met € 5 administratiekosten worden verhoogd.
 6. In uitzonderlijke situaties kan een betalingsregeling worden getroffen, zulks ter beoordeling aan het dagelijks bestuur. Het verzoek voor een betalingsregeling dient schriftelijk te worden gedaan bij de secretaris van het bestuur.
 7. Wordt ook na de aanmaning bedoeld in lid 5 het verschuldigde niet voldaan of wordt de betalingsregeling niet nagekomen, dan wordt het desbetreffende lid de deelname aan trainingen en wedstrijden ontzegt en wordt de vordering aan een incassobureau overgedragen. De hiermee gepaarde gaande kosten komen voor rekening van het lid.
 8. Pas na het voldoen van het verschuldigde plus bijkomende kosten zal het desbetreffende lid weer mogen meedoen aan trainingen en wedstrijden.

Wedstrijdgelden

Om mee te doen aan wedstrijden is wedstrijdgeld verschuldigd. Deze bedragen worden ieder jaar door de KNGU vastgesteld en verschillen per wedstrijd. Bij opgave voor een wedstrijd, wordt het wedstrijdgeld via automatische incasso geïnd. Wij rekenen per  persoon 5 euro extra per wedstrijd voor begeleiding.

Bondscontributie seizoen 2023/2024:

3 t/m 15 jaar € 6,55 per kwartaal
16 jaar en ouder € 7,95 per kwartaal
 
Vanaf 2018 wordt de bondscontributie door onze leden per kwartaal i.p.v. per jaar betaald. Dit bedrag wordt automatisch geïncasseerd. Het voordeel voor nieuwe leden is dat als ze bijvoorbeeld halverwege het jaar lid worden , dan niet meer het volledige bedrag aan bondscontributie hoeven te betalen.

Voordelen van het KNGU lidmaatschap:

 1. Ontwikkeling van het sportaanbod ten behoeve van Gymsportaanbieders en hun (potentiële) sporters.
 2. Ontwikkeling van producten, nieuw aanbod en oefenstof lijnen.
 3. Organisatie van activiteiten en wedstrijden in alle disciplines.
 4. Goed opgeleid kader: het ontwikkelen en aanbieden van opleidingen en bijscholingen voor technisch kader. Met korting voor KNGU-leden.
 5. De speciale site voor opleidingen: de KNGU-Campus
 6. Als licentiehouder heeft men zelfs 50% korting op de opleidingsactiviteiten.
 7. Gratis opleiden van jurykader.
 8. Gratis ondersteuning voor Gymsportaanbieders bij de implementatie van het programma Veilig Sport Klimaat.
 9. Organiseren van (voornamelijk gratis) themabijeenkomsten, ondersteuning van Gymsportaanbieders en advies voor (bestuurlijk) kader.
 10. Gratis basisondersteuning bij het opzetten van een eigen accommodatie.
 11. Collectieve afspraken en afdracht van kosten aan SENA en BUMA in verband met muziekgebruik (tijdens lessen en uitvoeringen). De regeling met BUMA geldt niet voor buitengewone leden met een commercieel karakter zoals dansscholen, fitnessbedrijven en sportscholen.
 12. Collectieve aanvullende verzekering voor aansprakelijkheid + ongevallen.
 13. Financiële ondersteuning bij aanschaf van gymtoestellen en materialen.
 14. In samenwerking met de Werkgeversorganisatie in de Sport (WOS) en het netwerk in de sport advisering rondom sociale wetgeving, fiscus en arbeidscontracten alsmede rechtspositie en ARBO-wetgeving (RI&E).
 15. Online platform voor bestuurders www.Gymsport.NL inclusief 10 exemplaren van de glossy Gymsport (4x per jaar), de nieuwsbrief Gymsport.NL en gratis deelname aan het KNGU-congres voor bestuurders.
 16. Online platform voor sporters en sportgeïnteresseerde www.KNGU.NL met daarop alles wat de sporter maar wil lezen over helden, de sportmogelijkheden bij de KNGU- Gymsportaanbieders en alle gymclubs.
 17. Kwaliteit
 18. De KNGU staat garant voor kwaliteit. Binnen het licentiesysteem volgt het technisch kader elke vier jaar diverse bijscholingen. Daarmee wordt de kwaliteit van het technisch kader binnen de lessen bij de Gymsportaanbieder gewaarborgd.
 19. Licentiehouders profiteren bovendien van een extra korting voor opleidingen en bijscholingen.
 20. KNGU-loket
 21. Onze digitale voordeur is het KNGU-loket. In het loket kun je terecht voor zaken zoals beheer wedstrijdpaspoorten, wedstrijdinschrijvingen en beheer abonnementen.
 22. Ben je nog niet aangesloten bij de KNGU, dan krijg je op het moment dat je besluit dit wel te doen informatie over hoe het digitale loket werkt.
 23. Ondersteuning
 24. Aan de KNGU verbonden Gymsportaanbieders kunnen een beroep doen op de medewerkers in het district. Adresgegevens staan op de site van de KNGU.

Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap kan per kwartaal en dient minimaal 1 maand voor de ingang van het nieuwe kwartaal gedaan te worden, wat betekent dat je opzegging voor 1 maart, 1 juni, 1 september of 1 december bij de ledenadministratie binnen moet zijn. Opzegging bij de leiding wordt niet gezien als formele beëindiging.

Bij niet tijdig opzeggen blijf je nog een heel kwartaal lid en contributie verschuldigd.

Wil je je lidmaatschap opzeggen? Dit kan via ledenadm.tgd@gmail.com. Schriftelijk opzeggen is ook mogelijk. Het adres is: Holwerderweg 7a, 9101 PA Dokkum. De opzeggingen kunnen gericht worden aan de ledenadministratie.