Een vereniging kan niet bestaan zonder vrijwilligers, meneer Knoop bedankt voor het verven.