Update 2

Update 2

Sanne
Inmiddels zijn we alweer 2 weken verder waarin veel gebeurd is. 

Zo hebben we na een moeilijke periode, afscheid moeten nemen van onze Sanne Wolters, zij was een geliefde trainer en lid van onze vereniging. We zullen haar missen.

 

Corona en Turn- en Gymsport Dokkum

Verder hebben we al onze opties onderzocht wat betreft de door de overheid geboden maatregelen, en waar mogelijk actie ondernomen. Ook hebben we gesprekken met de leiding gevoerd over wat we u als lid van onze vereniging kunnen bieden in deze vreemde tijd.
Voor bijna al onze leden zijn er trainingsprogramma’s voor thuis en online met hun trainers. Enkele groepen hebben contact gehad met hun leiding.
Onder de update staat een oproep voor al onze recreatieleden om je aan te melden bij recreatietgd@gmail.com Je krijgt dan een melding als er een filmpje online komt en er wordt verteld wat je nodig hebt om mee te doen.
We hopen dat we u/jou een actief en creatief programma aanbieden want we hebben uw contributie nodig om na deze crisis weer fit, en financieel gezond van start te gaan.
We vragen u dan ook om uw contributie te blijven doorbetalen. Mocht dat een probleem worden dan kunt u contact opnemen met onze penningmeester via penningmeestertgd@gmail.com dan zoeken we samen naar een oplossing.

We hopen dat u zo weer voldoende op de hoogte bent. Als er iets veranderd aan deze situatie dan laten we u dat zo snel mogelijk weten. Heeft u verder nog vragen dan horen we dat graag.