Update over de maatregelen met betrekking tot het Corona virus

Gisteravond 31 maart is tijdens de persconferentie duidelijk geworden, dat wij ook de komende 5 weken de trainingen nog niet kunnen hervatten.
Als bestuur zijn wij druk in beraad over de contributie. Nu er wekenlang geen les wordt gegeven, zullen wij als bestuur kijken naar een compensatie, maar omdat we de gevolgen nu nog niet goed kunnen overzien, kunnen wij hier helaas op dit moment nog geen uitspraken over doen.
 
Er zijn verschillende maatregelen genomen om de werkgelegenheid te behouden, helaas bevinden wij ons als vereniging nog in een grijs gebied.
Wij zijn een bloeiende vereniging met een enthousiast team, betrokken leden en een prachtige accommodatie. Het idee dat we dit allemaal in een paar maanden tijd zouden kunnen verliezen vinden we een vreselijke gedachte.
 
De minister riep gistermorgen mensen wiens loon nu overgenomen wordt op, zelf ook bijvoorbeeld ’de muziekschool, sportschool en schoonmaker’ te blijven betalen. 

Het zou ons helpen om ervoor te zorgen dat wij ook na deze crisis weer samen kunnen sporten.
Binnenkort hopen wij u op een passende manier te kunnen compenseren, voor nu rekenen we op een warme samenwerking met u als lid van onze vereniging.
We hopen u als bestuur voldoende te hebben geïnformeerd, als u vragen heeft laat het ons dan weten.
We houden u op de hoogte!