Opening turnhal Turn- & Gymsport Dokkum

Opening turnhal Turn- & Gymsport Dokkum

Op 16 december was het dan eindelijk zover, de turnhal van TGD kon officieel geopend worden. Ondanks dat er ook een kerstfair was in Dokkum was er sprake van een flinke opkomst, heel wat leden en hun ouders hadden de moeite genomen om naar de hal te komen. Voorzitter Dennis Mellink heette samen met turnster Céline van Gerner iedereen van harte welkom en vertelde één en ander over de realisatie van deze prachtige turnhal die niet geheel zonder slag of stoot gegaan is. Er werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal mensen, die erg veel werk verzet hebben in de hal, in het zonnetje te zetten. Dennis werd zelf ook nog bedankt met een doos merci en een mooie bos bloemen voor al het werk en de tijd die hij geïnvesteerd heeft in dit project. Daarna was de eer aan Céline van Gerner om de hal officieel te openen door de naam te onthullen, de turnhal zal voortaan door het leven gaan als ‘De Brêge’.

Vervolgens was het moment daar om te laten zien wat Turn- & Gymsport Dokkum zoal in huis heeft. Een aantal teams van de Acrogym, het groepsspringen en ModèstoDûns vertoonden hun kunsten en lieten zien dat TGD heel wat te bieden heeft.

De voorzitter nam weer het woord om nog één persoon in het bijzonder te bedanken. Sikke de Jong heeft ontzettend veel werk in de turnhal verricht en daarom word de bestuurskamer officieel naar hem vernoemd.  

Inmiddels was het tijd geworden voor Céline van Gerner om een prachtige balkoefening te laten zien waar de aanwezige leden van TGD zeer van onder de indruk waren. Na haar balkoefening beantwoordde Céline nog tal van vragen en mochten de leden nog om haar handtekening vragen of met haar op de foto. Alle aanwezige jeugdleden gingen nog gezamenlijk met Céline op de foto en ook het bestuur liet deze kans niet aan zich voorbij gaan.

Alle aanwezigen konden onder het genot van een hapje en een drankje de zaal nog even verkennen en de zeer geslaagde avond werd door het bestuur en een aantal genodigden afgesloten met een overheerlijk stamppotbuffet.

Foto’s: Edwin Reitsma