2e turncompetitie van de 1e en 2e divisie van district Noord

Op zaterdag 10 december was de 2e turncompetitie van de 1e en 2e divisie van district Noord (Friesland, Groningen en Drenthe) in Harlingen. Dit was tevens de eerste plaatsingswedstrijd voor de landelijke wedstrijden. Van Turn- en Gymsport Dokkum deden hier acht turnsters aan mee.

In de eerste wedstrijdronde turnden Chayenne Bosch, Anne Bouma en Hiske de Roos in de categorie instap N2. Ze begonnen de wedstrijd alle drie sterk op sprong. Daarna gingen ze naar de rekstok, waaraan hoog werd gezwaaid. Op de balk begonnen Anne en Chayenne sterk, maar ze vielen later in de oefening helaas van de balk met de radslag. Hiske behaalde het doel om met de radslag op de balk te blijven staan en bleef ook de rest van de oefening keurig staan. De wedstrijd werd goed afgesloten op de vloer door de instappers. Hiske turnde hier vandaag een nette oefening, Anne deed voor het eerst twee flikflakken en Chayenne kreeg met haar vloeroefening het 2e cijfer van hun categorie. Bij de prijsuitreiking kreeg Chayenne de bronzen medaille om en daarnaast nog een beker voor de 3e prijs op de 1e en 2e turncompetie samen. Daarnaast heeft ze naast de eerder behaalde toestelfinales op brug, balk en vloer vandaag ook een toestelfinale op sprong behaald. Anne eindigde op een 11e plaats en Hiske op een 12e plaats in een deelnemersveld van 43 turnsters!

De tweede wedstrijdronde was het de beurt aan Swany de Haan en Evelyn Bakker in de categorie Junior C, 2e divisie. Swany begon haar vloeroefening erg sterk, maar de laatste serie ging helaas mis. Evelyn turnde een nette oefening op vloer en op sprong deed Evelyn twee keer een tsukahara tot stand. Ook Swany heeft met inturnen de tsukahara gesprongen, wat betekent dat deze al bijna wedstrijdklaar is! Evelyn turnde een erg stabiele balkoefening met voor het eerste de salto achterover. Ze stond daarmee als een huis en haar oefening werd beloond met het 3e cijfer. Het lukte Swany niet om op de balk te blijven staan, maar ze bleef bij de flikflak wel staan en daarnaast had ze de hoogste moeilijkheidsscore op de balk met 4,2 punten. Op de brug ging de losom van Swany niet helemaal zoals gepland, waardoor ze de halve draai kip die daarop volgde niet goed kon uitvoeren. Het element werd afgekeurd en daardoor had Swany te weinig elementen, wat erg veel punten heeft gekost. Ze eindigde op een 22e plaats met veel ruimte voor verbetering op de volgende wedstrijd. Evelyn eindigde vlakbij het podium op een 5e plaats.

In de laatste wedstrijdronde was het de beurt aan Jenny-Lynn Kootstra en Jildou Halma in de categorie Jeugd 1 N3. Ze startten de wedstrijd met het onderdeel balk, waarop Jildou de balk pas verliet met haar nieuwe afsprong: de twistsalto. Jenny-Lynn viel helaas met het boogje van de balk, maar bleef met de arabier staan. De vloeroefening ging bij beide netjes, maar voor de volgende wedstrijd zullen we hier de moeilijkheid moeten opschroeven om een hogere score te kunnen halen. Door Jildou en Jenny-Lynn werd goed over de pegasus gesprongen en dit leverde ze het 4e en 5e cijfer op. Ze sloten de wedstrijd af erg sterk af met hoge cijfers op het onderdeel brug. Jildou heeft haar doel behaald door vandaag de salto als afsprong zelfstandig te turnen en stond hiermee keurig op haar voeten. Jenny-Lynn liet opnieuw zien dat ze goed aan de brug kan turnen en behaalde hier het hoogste cijfer van hun categorie! Jenny-Lynn eindigde op de 7e plaats en Jildou op  de 9e plaats.

In dezelfde wedstrijdronde kwam Margriet van der Meulen bij de senioren A, 1e divisie in actie. Ze begon op het onderdeel vloer, waarop ze een stabiele oefening draaide met mooie choreografie. Op het onderdeel sprong ging het bij het inturnen mis. We besloten daarom om half in-half uit te springen in plaats van de tsukahara gehoekt die Margriet gewoonlijk springt en dit ging netjes. Aan de brug had Margriet een val met de reus. Ze deed het met opgeheven hoofd nogmaals en liet zien dat ze dit zeker kan. Dit leverde haar het hoogste cijfer in haar categorie op, net als haar score op de balk, waarop ze tijdens de gehele oefening is blijven staan. Bij de prijsuitreiking mocht Margriet de gouden medaille in ontvangst nemen en daarnaast de gouden beker voor de 1e en 2e turncompetitie samen!

We oefenen hard door voor het tweede en laatste plaatsingsmoment die op 14 januari plaats zal vinden in Heerenveen.

anne-bouma-chayenne-bosch-3e-hiske-de-roosevelyn-bakker-en-swany-de-haan jildou-halma-margriet-van-der-meulen-1e-en-jenny-lynn-kootstra