Naar een Veilig Sportklimaat voor trainers, coaches en begeleiders.

P1080259

Naar een Veilig Sportklimaat voor trainers, coaches en begeleiders.

Trainers, coaches en begeleiders moeten niet alleen over sporttechnische vaardigheden beschikken, maar ook over opvoedkundige kwaliteiten. Ze creëren daardoor een veiliger sportklimaat, waarin sporters zich op hun gemak voelen en op een sociale manier met elkaar omgaan. Ook leveren ze zo een belangrijke bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling van de sporter.

Activiteiten voor trainers, coaches en begeleiders
Binnen het programma ‘Naar een veiliger sportklimaat’ wordt onderscheid gemaakt tussen activiteiten die binnen een vereniging kunnen worden ingezet en bijscholingsmodules voor individuele trainers-coaches.

Bij eerstgenoemde activiteiten wordt beoogd zoveel mogelijk trainers, coaches en begeleiders van één vereniging gezamenlijk te bereiken; dit is vanzelfsprekend alleen mogelijk als het bestuur of technische commissie het belang hiervan volledig onderschrijft en faciliteert. Individuele trainerscoaches krijgen sportbreed en soms sportspecifiek bijscholingsmodules aangeboden. De modules richten zich op de trainer-coach die minimaal kennis en ervaring heeft op niveau 2 (KSS) en zich verder professioneel wil bekwamen in zijn rol als trainer-coach.

> Sportief coachen
Het traject ‘Sportief coachen’ heeft als doel trainers, coaches en begeleiders gezamenlijk te leren om binnen een vereniging invulling te geven aan hun pedagogische rol. Het traject wordt gekenmerkt door een rijke afwisseling van verschillende aantrekkelijke werkvormen (presentaties, discussievormen, dvd-fragmenten, groepsopdrachten en dergelijke). Er liggen twee belangrijke basisdoelstellingen ten grondslag aan het verwerven van vaardigheden om een dergelijk sportklimaat te creëren:
• bewustwording van de eigen rol: wat zijn mijn rollen? Wat behoort logischerwijs tot mijn verantwoordelijkheid?;
• inzicht krijgen in het effect van het eigen handelen: wat roept mijn gedrag op?

Van onze vereniging hebben Suzanne de Beer, Aukje de Beer, Shirien Elbakry, Yneke Bruinsma, Margreet van der Wal en Wilma Schouwstra (ontbreekt op de foto) de cursus met succes afgerond.