Mooie fundag voor T&GD in Dokkum, met 8 1ste prijzen.

Mooie fundag voor T&GD in Dokkum, met 8 1ste prijzen.

Zaterdag 24 februari was het dan eindelijk zover, de Fundag voor Noord-Oost Fryslân. Na weken van oefenen was het de beurt aan de recreatiegymnastiek van T&GD. Er hadden zich, ondanks de voorjaarsvakantie toch nog maar liefst 60 gymnasten opgegeven, in totaal waren er 180 deelnemers. Er werd geturnd op 3 toestellen, langemat, rekstok en trampoline. De kinderen lieten allemaal mooie oefeningen zien, er werd goed uitgestrekt naar de jury en ook op de muziek werd netjes gelopen. Per wedstrijdcategorie en leeftijd was maar 1 prijs te verdienen, soms waren er maar 2 deelnemers per categorie, maar het kwam ook voor dat er 20 deelnemers in 1 categorie zaten. Desondanks wonnen de kinderen van T&GD nog acht 1ste prijzen. Het “fun” gedeelte werd dit keer verzorgd door circusschool Witova uit Hallum. De kinderen konden echt in de praktijk aan het werk als echte circusartiesten. Ook werd er in een aparte zaal nog een mooie dansoefening aangeleerd door de dansjuf van T&GD. Deze dans konden de kinderen vlak voor de prijsuitreiking aan het publiek tonen. Alle deelnemers ontvingen na de wedstrijd een herinneringsmedaille en ze krijgen op les nog een mooi diploma! De organisatie van deze gymdag was geheel in handen van S.V.K.V., M.G.V.V. en T&GD. Tot slot nog een bedankje voor alle juryleden die deze dag gejureerd hebben, als zij niet gejureerd hadden mochten de gymnasten ook niet deelnemen.

De 1ste prijzen werden gewonnen door:

Eerste ronde: Silke Elisa Dijkstra instap 2, Femke Meinsma pre instap 3, Aukje Feenstra Pupil 1 en Mirthe Bijwaard pre instap 3.

Tweede ronde: Luca Beukema pre instap 2, Dylana Bloem pre instap 3, Jasper Mensink pupil 1 en Amelyn de Boer jeugd 1.