Ledenvergadering 2020

Uitnodiging

Aan de leden, ouders van jeugdleden en leiding.

Op 8 april 2020 om 20.00 staat de algemene ledenvergadering voor 2020 op het programma.
U bent van harte uitgenodigd om deze bij te wonen in turnhal “de Brege”.

Onderstaand de agenda voor deze vergadering.

Tot ziens!

 

Locatie :           Turnhal “De Brêge” aan de Holwerderweg 7a
Aanvang :        20.00 uur
 
Aan de leden, ouders van jeugdleden en leiding
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 8 april 2020

De agenda voor de vergadering is als volgt:

 

 1. Opening
 2. Notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering 20 maart 2019
 3. Jaarverslag secretaris
 4. Financieel jaarverslag
 5. Verslag van de kascommissie
 6. Benoeming leden van de kascommissie
 7. Begroting
 8. Vaststellen nieuwe contributie
 9. Verkiezing/benoeming bestuursleden:                    
  • Aftredend en niet herkiesbaar; Petra Wensink (wedstrijdzaken). Stopt met ingang van 1 juli 2020, deze functie wordt overgenomen door Mathilda Broekstra.
  • Algemene zaken: deze functie is nog vacant.
 10. Beleidsplan
 11. Rondvraag
 12. Afsluiting en planning volgende Jaarvergadering