Informatie Turngala Leek:

Informatie Turngala Leek:

Op dit moment zijn er 28 personen die meegaan. Er is nog ruimte voor 22 personen. Belangstellenden kunnen zich nog voor 26 oktober aanmelden. Stuur een e-mail naar activiteitentgd@gmail.com.