Belangrijke informatie eigen turnhal!

Eigen turnhal

 

Beste leden en ouders/verzorgers van leden van Turn- en Gymsport Dokkum,

 

Per 1 oktober 2015 is het dan zover: Turn- en Gymsport Dokkum krijgt de beschikking over een eigen turnhal. Na meer dan een jaar van overleg en onderhandelingen gaat hiermee een langgekoesterde wens in vervulling.

 

Op de ledenvergadering van 18 maart jl. hebben de leden zich uitgesproken voor een eigen turnhal. Een van de speerpunten van ons beleidsplan is een eigen ontmoetingsplek voor onze verenigingsleden. Uiteraard biedt een eigen turnhal veel meer mogelijkheden op het gebied van lesuren en het uitbreiden van ons lesaanbod.

 

Het is de bedoeling dat al onze leden straks gebruik maken van de faciliteiten die onze turnhal te bieden heeft.  Een groot voordeel van de turnhal is dat we geen tot weinig tijd kwijt zijn aan het op- en afbouwen van de materialen. De turnhal krijgt de beschikking over een verende vloer van 12 bij 12 meter en wordt natuurlijk in overleg met onze leiding zo ingericht dat er heerlijk getraind kan worden. We gaan ervan uit dat we met het realiseren van deze turnhal een kwaliteitsimpuls bieden voor zowel onze recreatieleden als onze selectieleden.

 

De oppervlakte van de totale hal is 620 m2. Er komen twee kleedkamers en er komt een prachtige kantine, waar u onder het genot van een kopje koffie of thee de verrichtingen van uw kind kan volgen.

 

De turnhal zal gerealiseerd worden in een hal van het vroegere Enna Aerosol, vlakbij de nieuwe Fitnessfabriek. Naast de Fitnessfabriek bevinden zich inmiddels meerdere bedrijven.

 

Tot 1 oktober a.s. trainen we op de oude locaties. Vanaf 1 oktober a.s. hanteren we dan een nieuw lesschema waarover we jullie natuurlijk uitvoerig gaan informeren.

 

Onze voorzitter Dennis Mellink heeft op 11 juni jl. (met heel veel leden van onze vereniging op de publieke tribune) tijdens de raadsvergadering van de gemeente Dongeradeel een prachtig betoog gehouden over onze turnhal. Dit met als doel om een bijdrage te krijgen van de gemeente voor de aanschaf van nieuwe materialen. Op 2 juli a.s. om 19.30 uur gaat de gemeente daarover een beslissing nemen. We zouden het erg op prijs stellen als iedereen ook op 2 juli a.s. weer in grote getale aanwezig is, om hiermee het belang van de gemeentelijke bijdrage te benadrukken.

 

Met sportieve groet,

 

Het bestuur van Turn- en Gymsport Dokkum

 

Tevredenheidsonderzoek

Wat vindt u van ons?

Wij als vereniging zijn erg benieuwd hoe onze leden en betrokkenen denken over onze club. Daarom willen wij u vragen om deze enquête in te vullen en deze te mailen naar secretariaattgd@gmail.com. Wij hopen op volledige medewerking van uw zijde, zodat wij een goed beeld krijgen van de vereniging. Deze enquête is anoniem.

 

Uitvoering Reis rond de wereld

Op zaterdag 7 november a.s. organiseren wij een uitvoering voor onze jeugdleden. De groepen gaan de komende maanden oefenen en zullen een prachtige uitvoering aan jullie laten zien. Het thema is ‘reis rond de wereld’.

 

Vrijwilligers

Het bestuur is op zoek naar vrijwilligers om te helpen bij de turnhal. Wij zoeken het volgende:

– timmermannen/vrouwen

– schoonmakers

– kantine personeel

Voor meer informatie stuur een e-mail naar voorzittertgd@gmail.com