Wijziging gymles juf Nynke op maandag 27 mei

Maandag 27 mei 2013 geeft juf Nynke geen gymles, de kinderen uit de

Hoedemakerspolder mogen die dag naar It Fugellan voor gymles. De 6/7 jarige kinderen

hebben les van 17.30-18.15. De 8/9 jarige kinderen hebben les van

18.15-19.00.