Er is een begin gemaakt met het installeren van het plafond.