BELANGRIJKE MEDEDELING lotenactie

BELANGRIJKE MEDEDELING

Graag deze week de opbrengst van de lotenactie inleveren bij de leiding.

Graag je naam op het kartonnetje van het lotenboekje noteren.
Deze tezamen met het geld in gesloten envelop of plastic zakje uiterlijk zaterdag 19 mei a.s. inleveren bij de leiding.