Turn & Gymsport Dokkum
Vet stoer voor jong en oud & en superlenig

Bekijk onze foto's online

Bestuur Turn- en Gymsport Dokkum

Voorzitter:
Dennis Mellink
Fockemastraat 10
9101 AN Dokkum
voorzittertgd@gmail.com
Secretaris:
Annemarie de Jong
Suiderbaanstraat 16
9101 AM Dokkum
secretariaattgd@gmail.com
Penningmeester:
Richard Knoop
Wettermune 29
9102 EA Dokkum
penningmeestertgd@gmail.com
Algemeen lid:
Afie Schilstra
Waterranonkel 24
9103 RX Dokkum
algemenezakentgd@gmail.com
Wedstrijdzaken:
Petra Wensink
Mr. J.P. Miedemastraat 38
9103 NG Dokkum
wedstr.zakentgd@gmail.com

Ledenadministratie ledenadm.tgd@gmail.com