Uitnodiging voor alle vrijwilligers van Turn- en Gymsport Dokkum

Uitnodiging voor alle vrijwilligers van Turn- en Gymsport Dokkum

Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor verenigingen. Ook voor Turn- en Gymsport Dokkum zijn vrijwilligers onmisbaar, want samen met zo’n 150 vrijwilligers organiseren we namelijk wedstrijden, demonstraties, schoonmaakroosters, juryleden en besturen we onze mooie vereniging.

Daarom gaan we op zoek naar de vrijwilliger van het jaar 2017 – 2018.

Vrijwilligers zijn schaars en daarom wil Turn- en Gymsport Dokkum deze mensen eens goed in het zonnetje zetten tijdens de vrijwilligersavond op vrijdagavond 6 juli van 19.30 tot …. Geef je snel op voor de vrijwilligersavond door een e-mail te sturen met je naam naar secretariaattgd@gmail.com

Wie wordt vrijwilliger van het jaar?

In de kantine van onze turnhal de Brêge liggen bonnen. Op de bon schrijf je de naam van de vrijwilliger plus de reden waarom jij vindt dat diegene vrijwilliger van het jaar moet worden. De bon kan ingeleverd worden in de box voor de kantine.

 

Turn- en Gymsport Dokkum is winnaar geworden van de gemeente Dongeradeel en van de provincie Friesland.

Vervolg verkiezing voor Turn- en Gymsport Dokkum
Turn- en Gymsport Dokkum maakt nu kans op de landelijke titel en de Masterclasses van professionals die de vereniging versterken en een professionele promotiefilm om de vereniging extra in de schijnwerpers te zetten. Een voorwaarde om voor de landelijke titel in aanmerking te komen, is het ontvangen van de jury op de vereniging. Zij zullen een interview afnemen met een van jullie bestuurders. De vakjury kiest vervolgens drie provinciewinnaars die doorgaan naar de landelijke finale in september.

 

UITNODIGING DIENSTENVEILING / Familiefeest

Eindelijk is het zo ver; we gaan een familiefeest organiseren met een dienstenveiling. Deze spectaculaire veiling wordt gehouden op

Zaterdag 24 september vanaf 15.30 uur!!

Hierbij nodigen wij jullie uit om deel te nemen aan deze veiling!!

En te genieten van diverse sportieve demonstraties

Tevens zal het kleuter- en free run plein doorlopend geopend zijn.

Wat verwachten wij van jullie en wat houdt een dienstenveiling precies in?

Hieronder wordt uitgelegd wat een dienstenveiling is, de voorbeelden maken veel duidelijk. Van iedereen die betrokken is bij Turn- en Gymsport Dokkum (leden, vrijwilligers, ouders van jeugdleden) verwachten we dat hij of zij een dienst inlevert. Het mogen er per gezin ook meer dan één zijn. Deze diensten of kavels worden vervolgens op de veiling bij opbod verkocht.

Met de opbrengst van de dienstenveiling kunnen we materialen voor alle groepen aanschaffen en het perfectioneren van onze eigen hal financieren.

De diensten worden op de dag van veiling afgerekend door het invullen en tekenen van een eenmalige machtiging. Alle diensten dienen verzilverd te worden voor 1 januari 2019 tenzij anders is overeengekomen na het kopen van de dienst met de aanbieder van de dienst.

De veiling zal afgewisseld worden met korte voorstellingen van alle TGD groepen en de kantine zal open zijn voor een hapje en een drankje (broodje hamburger enz..)

Er zal voor de jongste kinderen tot 7 jaar een klim en klauterplein zijn en voor de oudere kinderen een free run parcours. Beide zijn van het begin tot einde open maar wel op eigen verantwoordelijkheid betreden.

Doen jullie mee? wij rekenen er op. Het belooft een spectaculaire en bovenal gezellige middag- avond te worden.

Goederen zullen alleen geveild mogen worden indien ze iets met de turn- en gymsport te maken hebben en uniek zijn. (dit ter beoordeling van de commissie) Wil je zeker weten of bv jou NL turnpakje met handtekening van Sanne en Lieke Wevers mee mag doen neem dan even contact op met Wilma.

Voorbeelden van kavels/diensten:

 Een dag een tegelzetter. (je bent tegelzetter en je voert gratis deze dienst uit. Het bedrag wat de koper moet betalen gaat naar Turn- en Gymsport Dokkum)

 5x het uitlaten van de hond. (je biedt aan dat je voor iemand 5x de hond uitlaat. Je vraagt voor deze dienst zelf niets. Het bedrag dat de koper moet betalen gaat naar Turn- en Gymsport Dokkum)

 Een taxatie rapport van uw woning. (De taxateur die deze dienst aanbiedt ontvangt zelf geen geld voor deze dienst, maar het bedrag dat de koper van deze dienst moet betalen gaat naar Turn- en Gymsport Dokkum )

 Het notuleren van 3 vergaderingen

 2 deuren inhangen (de aanbieder van deze dienst vraagt zelf geen geld hiervoor. De koper van deze dienst betaalt het bedrag aan Turn- en Gymsport Dokkum)

 Rondje bij mij achterop op de motor langs de Friese Elfsteden ( De aanbieder rijdt de koper gratis rond langs de Friese Elfsteden. De benzine kosten zijn voor rekening van de aanbieder. Het bedrag dat de koper moet betalen gaat naar Turn- en Gymsport Dokkum. De aanbieder kan bij het aanleveren van de dienst ook vermelden dat de benzine – onkosten van het aankoopbedrag wordt afgetrokken)

 Vier gangen diner bij mij thuis voor twee personen. (De aanbieder maakt een vier gangen diner. Hij/zij kan dit gratis doen, maar hij/zij kan ook aangeven dat de onkosten -bijv. € 40,00- van het bedrag dat wordt geboden wordt afgetrokken. Wat overblijft gaat naar Turn- en Gymsport Dokkum)

 Dagje met mij mee in de vrachtwagen

 Fotoshoot van een uur

 Inrichtingsadvies voor de woonkamer

 Rondleiding voor max. 20 personen bij de Brandweer

 Rit met paard en koets voor max. 3 personen in de omgeving

 Het verstellen van kleding o.a. broek korter maken of rits inzetten of iets dergelijks.

 Slaapkamer behangen

 Dieet – advies op maat

 Halve dag werkzaamheden met minikraan

 Toertocht van 1 uur op een Harley Davidson

 Gratis rijles

 Dakgoten schoonmaken (maximaal tien meter lengte)

 2x ramen wassen aan de buitenkant incl. boven

 Kinderfeestje organiseren voor max. 8 kinderen bij de ouders thuis

 

Kortom:

 We zijn van mening dat iedereen wel een dienst kan bedenken en aanleveren.

 Iedere dienst wordt nauwkeurig omschreven.

 Deze diensten worden in principe kosteloos aangeboden.

 Alle inkomsten zijn voor Turn- en Gymsport Dokkum

 Wil je toch onkosten vergoed zien? Dat kan. Je kunt op het formulier aangeven of er onkosten van de opbrengst van de dienst moeten worden ingehouden.

 

We willen graag dat de formulieren uiterlijk 10 september 2018 worden ingeleverd. De inleveradressen staan vermeld op het aanmeldingsformulier.

Rond 17 september 2018 ontvangt iedereen het zogenaamde ‘kavelboekje’, waarin alle aangeboden kavels vermeld staan.

Op die manier kunnen jullie alvast kijken wat er aangeboden wordt en waarop op 24 september 2018 geboden kan worden.

Laat jullie creativiteit z’n werk doen en vul het bijgevoegde formulier in!!

Met vriendelijke groet,

Commissie Dienstenveiling Turn- en Gymsport Dokkum

N.B.: Heb je vragen of is iets niet helemaal duidelijk?

Bel: Wilma Schouwstra 06-13193131

AANMELDINGSFORMULIER DIENSTENVEILING

Voor de dienstenveiling bied ik de volgende kavel(s) aan:

Omschrijving van de dienst:

O ik breng géén onkosten in rekening. De opbrengst van de verkoop van deze dienst komt geheel ten goede aan de club.

O ik breng de volgende onkosten in rekening: € _______ Dit bedrag wordt van de opbrengst

van de verkoop van deze dienst afgetrokken en aan mij uitbetaald.

Gegevens aanbieder:

Naam: ______________________________

Straatnaam: ______________________________ Postcode: ___________

Plaatsnaam: ______________________________

Tel.nr: ______________________________

Handtekening:______________________________

Formulier uiterlijk 10 september 2018 inleveren bij één van onderstaande adressen:

– Bus in de kantine Turn- en Gymsport Dokkum

– Gym juffen, trainers en bestuursleden

Het ingevulde formulier kan ook digitaal (wel voorzien van handtekening) worden ingeleverd bij:

acrotgd@gmail.com