Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

 

 

 

 

Aan de leden, ouders van jeugdleden en leiding

 

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag  18 maart 2015

 

Locatie:           Hotel van der Meer, Woudweg 1 Dokkum

Aanvang:         20.00 uur

 

De agenda voor de vergadering is als volgt:

 1. Opening
 2. Notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering 26 maart 2014
 3. Jaarverslag secretaris
 4. Financieel jaarverslag
 5. Verslag van de kascommissie
 6. Benoeming leden van de kascommissie
 7. Begroting
 8. Contributie voorstel
 9. Beleidsplan/Voorstel turnhal
 10. Verkiezing/benoeming bestuursleden
 • Bestuurslid wedstrijdzaken: Ingrid Brijker stopt met ingang van maart 2015, deze functie is vacant.
 1. Rondvraag
 2. Afsluiting en planning volgende Jaarvergadering