Uitnodiging Algemene Ledenvergadering woensdag 15 maart.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Aan de leden, ouders van jeugdleden en leiding

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 15 maart 2017

Locatie:        Turnhal “De Brêge” aan de Holwerderweg 7a

Aanvang:    20.00 uur

De agenda voor de vergadering is als volgt:

 • Secretariaat: Annemarie de Jong stopt met ingang van 15 maart 2017, de functie is vacant.
 • Verkiezing/benoeming bestuursleden:
 • Begroting
 • Vaststellen nieuwe contributie
 • Benoeming leden van de kascommissie
 • Verslag van de kascommissie
 • Financieel jaarverslag
 • Jaarverslag secretaris
 • Notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering 16 maart 2016
 • Opening
 • Rondvraag
 • Afsluiting en planning volgende Jaarvergadering

Tijdens de vergadering liggen de stukken ter inzage. Mocht u de stukken eerder willen inzien dan kunt u mailen naar secretariaattgd@gmail.com