Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 20 maart 2019.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

 

 

 

Aan de leden, ouders van jeugdleden en leiding

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 20 maart 2019

Locatie:        Turnhal “De Brêge” aan de Holwerderweg 7a

Aanvang:    20.00 uur

De agenda voor de vergadering is als volgt:

 1. Opening
 2. Notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering 14 maart 2018
 3. Jaarverslag secretaris
 4. Financieel jaarverslag
 5. Verslag van de kascommissie
 6. Benoeming leden van de kascommissie
 7. Begroting
 8. Vaststellen nieuwe contributie
 9. Verkiezing/benoeming bestuursleden:
 • Aftredend en niet herkiesbaar:
 • voorzitter: Dennis Mellink stopt met ingang van 1 juli 2019, de functie is vacant.
 • secretariaat: Anneke Stuivenvolt stopt met ingang van 1 maart 2019, de functie is vacant.

Indien leden zich kandidaat willen stellen kunnen zij dit melden aan Dennis Mellink of via e-mail: voorzittertgd@gmail.com

 1. Beleidsplan
 2. Rondvraag
 3. Afsluiting en planning volgende Jaarvergadering