Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

 

 

 

 

Aan de leden, ouders van jeugdleden en leiding

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 14 maart 2018

Locatie:        Turnhal “De Brêge” aan de Holwerderweg 7a

Aanvang:    20.00 uur

 

De agenda voor de vergadering is als volgt:

 1. Opening
 2. Notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering 15 maart 2017
 3. Jaarverslag secretaris
 4. Financieel jaarverslag
 5. Verslag van de kascommissie
 6. Benoeming leden van de kascommissie
 7. Begroting
 8. Verkiezing/benoeming bestuursleden:

Aftredend en herkiesbaar is:

 • Dennis Mellink, voorzitter

Aftredend en niet herkiesbaar zijn:

 • Richard Knoop, penningmeester
 • Afie Schilstra, algemeen lid

Indien leden zich kandidaat willen stellen kunnen zij dit melden aan Dennis Mellink of via e-mail: voorzittertgd@gmail.com

 1. Rondvraag
 2. Afsluiting en planning volgende Jaarvergadering

Tijdens de vergadering liggen de stukken ter inzage. Mocht u de stukken eerder willen inzien dan kunt u mailen naar secretariaattgd@gmail.com