Turngala Leek. Er is nog ruimte voor 18 personen.

Informatie Turngala Leek:

Op dit moment zijn er 32 personen die meegaan. Er is nog ruimte voor 18 personen. Belangstellenden kunnen zich nog voor 5 november aanmelden. Stuur een e-mail naar activiteitentgd@gmail.com.