Nieuwsbrief juni 2019

Bondscontributie

Vanaf 2018 wordt de bondscontributie door onze leden per kwartaal i.p.v. per jaar betaald. Dit bedrag wordt automatisch geïncasseerd. Het voordeel voor nieuwe leden is dat als ze bijvoorbeeld halverwege het jaar lid worden, dan niet meer het volledige bedrag aan bondscontributie hoeven te betalen. Het 3e kwartaal wordt binnenkort geïnd. Voor meer informatie over de bondscontributie zie https://www.turnengymsportdokkum.nl/ledeninfo/contributie/

Contributie

Vanaf 1 maart krijgen alle leden een factuur van de contributie.

Uitvoering zaterdag 6 juli

Wat moet je met een tijdmachine?

Gymlessen vervallen

De gymlessen van juf Hinke (15.15 – 16.45 uur) en juf Ingrid (16.45 – 17.30  uur) gaan dinsdagmiddag niet door vanwege de warmte.