Nieuwsbrief bondscontributie 2015

KNGU_logo

Deze week wordt samen met de gewone contributie de bondscontributie geïnd. Het bedrag voor leden tot 16 jaar is € 17,00 en voor leden ouder dan 16 jaar € 21,00. Voor vragen over de bondscontributie graag een mail sturen naar Dennis Mellink, e-mail: voorzittertgd@gmail.com