Nieuwe informatie turnhal.

Update turnhal

De afgelopen weken is er hard gewerkt in de turnhal. Het plafond is wit gespoten door schildersbedrijf De Vries, het dak is gemaakt, de vloer is schoongemaakt en we zijn begonnen met de opbouw van de entree en bestuurskamer. Deze week wordt een begin gemaakt met de kleedkamers en kantine. De nieuwe vloer wordt volgende week gelegd. Het drogen van deze vloer duurt 7 weken. Na de kerstvakantie gaan we gebruik maken van de nieuwe turnhal.

Sikke de Jong

Het bestuur is ontzettend blij met de hulp van Sikke de Jong. De afgelopen maanden heeft deze meneer ontzettend veel werk geleverd. Deze week is hij begonnen met de wand in de hal waar vloerbedekking op komt voor bescherming en demping van het geluid. Meneer de Jong kan nog wel hulp gebruiken. Voor meer informatie stuur een e-mail naar voorzittertgd@gmail.com

Uitvoering

Op zaterdag 7 november aanstaande is onze uitvoering!

Het is de eerste uitvoering sinds het ontstaan van Turn- & Gymsport Dokkum. De voorbereidingen zijn al een jaar in volle gang en we hebben er allemaal erg veel zin in.

’s Middags van 13.15 – 15.15 uur is de generale repetitie in de Doelstien. Alle leden (behalve de peuters en kleuters) worden hiervoor verwacht om 13.00 uur.

We willen de show graag als een verrassing houden, daarom is de zaal ‘s middags verboden terrein voor ouders/verzorgers. Om 15.15 uur kunnen de kinderen weer worden opgehaald.

Ze worden dan om 18.30 uur weer in de zaal verwacht. De kinderen blijven tijdens de uitvoering op de vloer en hun leiding blijft daarbij.

Graag tot 7 november!