Ledenvergadering

UITNODIGING

Algemene Leden Vergadering

Beste leden Turn- en Gymsport Dokkum,

Bij deze nodigen wij als bestuur, alle leden of ouders/wettelijke vertegenwoordigers

van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering op:

19 oktober 2020 om 20.00 uur

locatie nog nader te bepalen

Vriendelijk verzoeken wij u zich van te voren te melden per email bij:

secretariaattgd@gmail.com

Graag maximaal 1 lid per gezin om het maximum niet te overschrijden. Op basis van het aantal leden dat zich aanmeld zorgen wij voor een passende locatie in verband met de coronaregels die op dit moment gelden. Na aanmelding ontvangt u van ons de agenda voor de vergadering.

Uw inbreng is zeer gewenst en we hopen op uw komst.

Namens het bestuur van Turn- en Gymsport Dokkum