Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

Op 15 maart j.l was weer onze jaarlijkse algemene ledenvergadering, deze kon, na 2 jaar digitaal georganiseerd te zijn, dit jaar weer fysiek plaatsvinden. 

Er stonden geen spannende onderwerpen op de agenda, maar na een bewogen jaar willen we onze leden die niet in de gelegenheid waren om aanwezig te zijn middels deze nieuwsbrief informeren over de stand van zaken binnen onze vereniging.

Leden

Turn- en Gymsport Dokkum bestaat op moment van schrijven uit 337 leden, we zijn daar erg blij mee.

Bestuur

Vanaf april neemt Karin Mullender het stokje van onze penningmeester Miranda van der Meer volledig over. Miranda neemt na de afgelopen 4 jaar onze financien op orde te hebben gehouden afscheid van het bestuur. Zij wil zich de komende periode richten op de sponsorzaken binnen de vereniging.

Acties

Het afgelopen jaar hebben we deelgenomen aan de Poiesz actie en de grote clubactie. Dit heeft ons respectievelijk €1.214,00 en €4.697,00 opgeleverd. Alle leden bedankt voor hun inzet! Inmiddels loopt de Poiesz actie van 2022 alweer, er worden alweer veel munten gespaard.

Financieel

Ondanks dat de inkomsten door de ontwikkelingen rond onze acro-afdeling fors lager uitgevallen zijn dan begroot, mocht de vereniging dit jaar afsluiten met een bescheiden positief resultaat van € 61,00. We zien de toekomst dan ook zonnig tegemoet!

BINGO

Denk U nog aan de bingo? Dankzij de enthousiaste sponsors zijn er fantastische prijzen te winnen! Het (ver)kopen van bingokaarten kan nog tot en met volgende week.