Informatie lesrooster

Lesrooster

Na weken van plannen en overleggen is het nieuwe lesrooster nog niet helemaal klaar. Aan het einde van de vakantie zal het nieuwe lesrooster via de nieuwsbrief, website en Facebook bekend gemaakt worden. Het nieuwe seizoen begint op maandag 3 september (tenzij de leiding anders aangeeft).

Vrijwilliger van het jaar

Voorzitter Dennis Mellink heeft op vrijdagavond 6 juli jl. tijdens de vrijwilligersavond van Turn- en Gymsport Dokkum de vrijwilligersprijs 2018 uitgereikt aan Gitte Knoop en Anna Wensink.

Gitte Knoop heeft de prijs gewonnen vanwege haar inzet als jurylid en schoonmaakster van de turnhal. Anna Wensink heeft de prijs gewonnen vanwege haar inzet als assistent tijdens de gymles van juf Hinke.

Alle vrijwilligers werden bedankt voor hun inzet het afgelopen jaar.

Huldiging prijswinnaars seizoen 2017/2018

Wat een fantastisch mooi sportjaar hebben we gehad. Op woensdag 18 juli werden alle prijswinnaars op de foto gezet. Voorzitter Dennis Mellink feliciteerde namens het bestuur alle prijswinnaars en bedankte de leiding voor hun inzet dit jaar. Als verrassing kregen alle winnaars een ijsje. 

Vakantie

Het bestuur en leiding wenst iedereen een fijne zomervakantie.