Herre Zonderland

Op woensdag 28 mei jl. was Herre Zonderland van de KNGU aanwezig bij de bestuursvergadering van Turn- en Gymsport Dokkum. Tijdens de vergadering hebben we gesproken over de stijging van het ledenaantal (vorig jaar 320, nu 420) en over het realiseren van een turnhal. Het bestuur gaat samen met de KNGU bekijken over de mogelijkheid om een turnhal in Dokkum te realiseren. De komende maanden zullen we jullie op de hoogte houden omtrent de ontwikkelingen.

P1050322