Herinnering ALV en meer…

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Aan de leden, ouders van jeugdleden en leiding

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag  18 maart 2015

Locatie:           Hotel van der Meer, Woudweg 1 Dokkum

Aanvang:         20.00 uur

De agenda voor de vergadering is als volgt:

 1. Opening
 2. Notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering 26 maart 2014
 3. Jaarverslag secretaris
 4. Financieel jaarverslag
 5. Verslag van de kascommissie
 6. Benoeming leden van de kascommissie
 7. Begroting
 8. Contributie voorstel
 9. Beleidsplan/Voorstel turnhal
 10. Verkiezing/benoeming bestuursleden
 • Bestuurslid wedstrijdzaken: Ingrid Brijker stopt met ingang van maart 2015, deze functie is vacant.
 1. Rondvraag
 2. Afsluiting en planning volgende Jaarvergadering

 

Lotenactie

WAT IS DE BEDOELING? Het is de bedoeling om in totaal 8.000 loten te verkopen die voor 1 euro per stuk verkocht gaan worden. De loten worden gebundeld in boekjes van 25 loten (in totaal dus 320 boekjes). Ieder lid krijg 1 boekje van 25 loten.

PRIJZEN

1e Hoofdprijs Tuintafel Aldfeart twv € 249,- van De Scheepstimmerman

2e prijs Siemens stofzuiger twv € 109,- van Terpstra Elektronika

3e prijs Trainingspak T&GD twv € 65,- van Sport2000 Dokkum

4e t/m 10e prijs Waardebon twv € 25,- van Poiesz Dokkum

De trekking van de winnende loten is op woensdag 20 mei 2015 tijdens de bestuursvergadering. START De lotenactie gaat van start in de week van 23 maart (week 13). In week 14 (2 april) dient alles weer ingeleverd te worden bij de leiding. OPBRENGST Doe allemaal goed je best om zo veel mogelijk loten te verkopen want het geld hebben we hard nodig voor aanschaf van nieuwe materialen. Bij vragen over de lotenactie graag contact opnemen met Afie Schilstra tel. 0519-296814 of algemenezakentgd@gmail.com Alvast bedankt en succes!

 

Uitnodiging zwemfestijn

Dit jaar organiseert Turn- en Gymsport Dokkum weer een spetterend zwemfestijn!

Alle leden met introducés zijn uitgenodigd om mee te zwemmen.

De entree is (voor iedereen) € 2,00 p.p.

Broer(tjes), zus(jes), vriendje(s) en vriendin(netjes) zijn van harte welkom. Neem ze maar

mee! Tot slot is er aan het einde van de avond een super coole disco.

WAAR: Tolhuisbad te Dokkum

WANNEER: Zaterdagavond 25 april a.s. van 19.00 – 21.00 uur.

Jij komt toch ook? Graag tot dan!

 

Wijziging lestijden Freerunning

Vanaf woensdag 18 maart worden de lestijden van alle groepen met een half uur opgeschoven. De eerste groep begint om 13.30 uur i.p.v. 13.00 uur. Voor vragen over het lesrooster graag contact opnemen met Koen Klement, tel. 06-23947634 of email koenwklement@live.nl