Groepsspringwedstrijd Turn- en Gymsport Dokkum

Afgelopen weken is er hard geoefend door vier teams van Turn- en Gymsport Dokkum om zich voor te bereiden op de groepsspringwedstrijd die werd gehouden op zaterdag 30 oktober 2021, te Buitenpost.
 
Het instapteam bestaande uit
Feline Mullender, Marije van der Meijden, Lysanne Steenstra, Sanne Meindersma, Sarah van der Wagen, Jolinde Jongsma, Nila Abha en Dieuwke Veenstra mocht het spits afbijten in de eerste ronde op de lange mat. Voor hen was dit de allereerste groepsspringwedstrijd en ondanks de zenuwen werd er goed geturnd wat werd beloond met een mooie eerste plaats op het onderdeel lange mat. Op de resterende onderdelen trampoline valmat en plankoline kast hebben de meiden laten zien dat er veel is geoefend op de uitvoering van de sprongen. Op beide onderdelen eindigden zij op een mooie tweede plaats.
 
In de categorie jeugd E kwamen twee teams van Turn- en Gymsport Dokkum uit. Het eerste team bestaande uit Neelke Lijzenga, Bo Meijer, Sofia van der Werf, Lynn Bandstra, Fardau de Haan en Luna te Raa begon op de lange mat. Hierop hebben ze mooie elementen geturnd wat resulteerde in een nette vijfde plaats. Het volgende onderdeel was plankoline kast, een geliefd onderdeel bij de meiden en dat bleek. Op dit onderdeel gingen ze ervandoor met een mooie eerste plaats! Gevolgd door een nette sprongenserie op minitrampoline kast waar ze de tweede plaats wisten te bemachtigen. Het laatste onderdeel was minitrampoline valmat, hier wisten de meiden een vierde plaats te bemachtigen met minimaal verschil van 0,015 ten opzichte van de derde plaats.
 
Het tweede team dat uitkomt in de jeugd E bestaat uit Merle Bouma, Lynn Ensink, Vera Lapar, Amber Renkema, Wietske Steenstra, Xaedy Cataliah Faith Willemsberg en Mette van der Zee. Merle kon er helaas niet bij zijn vanwege ziekte. Dit team begon in de tweede ronde op plankoline kast waar ze nette sprongenserie lieten zien dat resulteerde in een derde plaats. Daarna mochten de meiden naar de lange mat, een spannend onderdeel als je eigen juf in de jury zit! Ook onder deze druk wisten de meiden iets moois neer te zetten en ook op dit onderdeel namen ze de bronzen beker mee naar huis. Het onderdeel minitrampoline kast mocht volgen, dit ging niet zoals de meiden gehoopt hadden maar desondanks een mooie derde plaats. Het laatste onderdeel was minitrampoline valmat. De meiden hebben hier laten zien waarvoor ze stonden en wisten alle tegenstanders achter zich te laten. Een eerste plek en op alle onderdelen op het podium. Een hele mooie prestatie!
 
Het laatste team kwam uit in de categorie junioren D en bestaat uit Aukje Feenstra, Elske Feenstra, Miryanna Folkertsma, Myla Jagersma, Sietske Kramer, Chantal Aletta Sijtsma, Mirjam Slager en Eline van der Wagen. Ook Elske kon er wegens ziekte helaas niet bij zijn. Deze meiden begonnen op het onderdeel trampoline pegasus waar ze netjes gesprongen hebben wat resulteerde in een tweede plaats. Hierna mochten ze na lang wachten naar het onderdeel minitrampoline valmat. Ook hier lieten de meiden zien waarvoor ze hadden geoefend en mochten de derde trede van het erepodium betreden. Het onderdeel reutherplank kast mocht volgen en ook hier mochten zij plaats nemen op het podium, een tweede plaats voor dit team. Het laatste onderdeel was de lange mat waar een nette serie werd laten zien door alle meiden. Ook ditmaal mochten zij de bronzen beker in ontvangst nemen waardoor dit team op alle onderdelen het podium mocht betreden. Een zeer verdiend resultaat!
 

Alle teams hebben gestreden voor wat ze waard zijn en hebben zich geplaatst voor de Friese Kampioenschappen op 13 november a.s. Het instapteam is een hele mooie ervaring rijker, zij konden zich niet plaatsen voor het FK. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde eerste wedstrijd in twee jaar met mooie resultaten.