Fit en Vitaal van Turn- en Gymsport Dokkum 50+ groep, lekker bewegen en sporten in een fijne groep!

Fit en Vitaal van Turn- en Gymsport Dokkum

50+ groep, lekker bewegen en sporten in een fijne groep!

Elke dinsdagavond komt een groep dames bij elkaar om te sporten. We beginnen de les met een warming-up, hierna maken we de spieren goed los en starten we met een paar nummers bewegen op muziek. (dit is eenvoudig, iedereen kan de bewegingen gewoon na doen) Hierna doen we vaak spierversterkende oefeningen, dit kan zijn bij het wandrek of met klein materiaal, zoals een bal, lint, stok etc. Daarna doen we soms nog een zwaainummer op muziek met klein materiaal. Om ± 19.30 beginnen we dan met het thema van de week! Dit varieert elke keer, bijv.; iets met een bal, hockeystick, badminton, tennisbal en nog veel meer verschillende soorten sportmaterialen. We spelen bijv. niet meer het basketbal wat op school wordt gegeven, maar we doen wel dribbelvormen en een eindspel, welke groep bijv. het eerst 10x kan scoren. Elke sport die we doen wordt zo gegeven dat iedereen kan meedoen. De lessen zijn niet alleen goed voor de motoriek maar ook mentaal wordt je er beter van. We doen ook spellen die betrekking hebben op het cognitieve. De laatste 15 minuten spelen we vaak nog lijnbal. De bedoeling van deze les is dat iedereen er wat fitter van wordt en weer blij naar huis gaat!

Iedereen is van harte welkom, ook mannen, de eerste 2 lessen zijn gratis!

De les wordt op dinsdag gegeven in de gymzaal aan de Kapellaan van 19.00-20.00 ( Fonteinslanden, naast de Bonifatiusschool).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Hinke Regnerus v/d Zwaag, tel.: 0511-423269

Voor meer informatie: https://www.turnengymsportdokkum.nl/disciplines/fit-vitaal/