Belangrijke informatie TGD Got Talent

tgd_got_talent_2-page0

Zaterdag 2 juli 2016 gewijzigde aanvangstijd 16.30-19.00 uur

Voor alle leden groot-klein, jong-oud, freerun, dans of lijnbal kom langs

Publiek/ouders zijn van harte welkom

The place 2 be: Turnhal te Dokkum

Karaoke

Just Dance

Gekke Foto shoot

Talenten acts (Je kunt nog meedoen)

Pakje verkoop

Pakjes die je wilt verkopen kun je inleveren vrijdag van 18.00-19.00 uur

(naam en vraagprijs)

Tegen een vergoeding van € 2 zijn er vijf bonnetjes voor drinken / snack / snoep enz. verkrijgen.

 

 

P1070264

Hans Kooij erelid Turn- en Gymsport Dokkum

Het was op maandag 27 juni de laatste keer dat Hans Kooij les gaf aan Turn- en Gymsport Dokkum.

Eenenveertig jaar lang heeft Hans les gegeven. Hij is in 1974 begonnen bij Adundo, de laatste jaren bij Turn- en Gymsport Dokkum. Tijdens zijn laatste les verraste voorzitter Dennis Mellink hem met een oorkonde Erelid vanwege zijn bijzondere inspanningen en verdiensten voor Adundo en Turn- en Gymsport Dokkum.

 

turnengymsportdokkum-gevonden-foto2

Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen kunnen tot uiterlijk vrijdag 8 juli worden opgehaald uit de turnhal. Na 8 juli worden de voorwerpen naar een kringloop winkel gebracht.

 

Club van 50

Wat is de Club van 50?

De “Club van 50” is een groep mensen die Turn- en Gymsport Dokkum een warm hart toedragen en daarvoor op vrijwillige basis per jaar een bedrag van € 50,00 doneren. De “Club van 50” wil daarvoor periodiek, eventueel in samenwerking met onze sponsorcommissie, een gezellige bijeenkomst organiseren.

Het grootste deel van de beschikbare gelden wordt, op voorstel van de “Club van 50”, besteed aan projecten die niet uit de normale begroting betaald kunnen worden. Daarbij kun je denken aan activiteiten voor de jeugd, maar het geld wordt ook voor andere doeleinden worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld een bijdrage voor een kinderhoek in de kantine of materialen.

Wat krijgt u hiervoor terug?

Vermelding van uw naam op het bord in onze kantine

Vermelding op de website van Turn- en Gymsport Dokkum

Eeuwige dankbaarheid en roem

Wie kan er lid worden van de Club van 50?

Uiteraard de leden en oud-leden van Turn- en Gymsport Dokkum, maar ook ouders van (jeugd)leden en in het algemeen een ieder die Turn- en Gymsport Dokkum een warm hart toedraagt. Voor zakelijke sponsoring verwijzen wij naar onze sponsorcommissie.

Wie bepaalt wat er met het geld gaat gebeuren?

Elke donateur mag met een suggestie komen waar het geld aan besteed kan worden. In overleg met het bestuur zal bepaald worden waar de gelden naar toe gaan. Op de jaarlijks ledenvergadering zal een overzicht van inkomsten en bestedingen worden gepresenteerd. Hoe kan je lid worden?

Je kunt lid worden door het AANMELDINGSFORMULIER CLUB VAN 50 in te vullen en mailen naar sponsorzakentgd@gmail.com