Algemene Leden Vergadering

Algemene Leden Vergadering

 

 

Beste leden Turn- en Gymsport Dokkum,

Bij deze nodigen wij als bestuur, alle leden of ouders/wettelijke vertegenwoordigers van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering op:
 

15 maart 2021 om 20.00 
Online.
 

Vriendelijk verzoeken wij u zich van te voren aan te melden per email bij

secretariaattgd@gmail.com

In verband met de coronaregels die op dit moment gelden is het niet mogelijk om de vergadering fysiek te organiseren. Na aanmelding ontvangt u te zijner tijd van ons de link en de agenda voor de vergadering.

Uw inbreng is zeer gewenst en we hopen op uw aanwezigheid.

Namens het bestuur van Turn- en Gymsport Dokkum.