Algemene Leden Vergadering

Uitnodiging

 

Beste leden Turn- en Gymsport Dokkum,

 

Bij deze nodigen wij als bestuur, alle leden of de ouders/wettelijke vertegenwoordigers

van onze leden van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering.

 

15 maart 2022 om 20.00 uur

locatie nog nader te bepalen

Vriendelijk verzoeken wij u zich van te voren aan te melden per email bij

secretariaattgd@gmail.com

 

Op basis van het aantal leden dat zich aanmeldt zorgen wij voor een passende locatie.

Na aanmelding ontvangt U van ons de agenda voor de vergadering.

 

Namens het bestuur van Turn- en Gymsport Dokkum