8e nieuwsbrief Turn- en Gymsport Dokkum

Eind februari/begin maart wordt door de KNGU weer de bondscontributie bij alle leden geïnd. De KNGU heeft twee peilmomenten per jaar, februari en oktober. Al onze leden staan in een ledenadministratiesysteem genaamd Digimembers. DE KNGU gebruikt dit systeem voor de peilmomenten. Bij alle leden die lid zijn op 1 februari wordt bondscontributie geïnd en bij leden die op een latere datum in het jaar worden ingeschreven gebeurt dit oktober.

Het was op dinsdag 19 februari de laatste keer dat Corry de Haan les gaf aan onze vereniging. Vijfenveertig jaar lang heeft Corry les gegeven. Zij is in 1969 begonnen bij Excelsior, de laatste jaren bij Turn- en Gymsport Dokkum. Tijdens haar laatste les verraste onze voorzitter Arjen Beckers haar met een oorkonde erelid vanwege haar bijzondere inspanningen en verdiensten voor CGV Excelsior en Turn- en Gymsport Dokkum.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 26-03-2014

Onze vereniging is op zoek naar ouders/leden die in het bezit zijn van een EHBO diploma. Graag een mail sturen naar Arjen Beckers, voorzittertgd@gmail.com